28 Aralık 2014 Pazar

Kalp Krizi Nasıl Önlenir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Kalp Krizi Nasıl Önlenirı Kalp damar hastalıklarına bağlı olarak gelişen ölümler, bütün dünyadaki ölümler içerisinde birinci sırada yer alıyor­. Bun­dan dolayı kalp damar hastalığı riski­nin belirlenmesinde sigara, kolesterol yüksek­liği düzeyleri, yüksek tansiyon ve diyabet gibi risk faktörleri­nin taranma­sı ve bu risk faktörleri­nin önlenmeye çalışılışı oldukça önemli­.

Ancak yalnız başına risk faktörleri­nin belirlenme­si üstün­den  yapılmakta olan risk hesaplamaları bilhassa genç yaştaki kişiler­de ve kadın hastalar­da doğru sonuç vermeyebilir­­. Alanın­da uzman ve sertifikalı hekimler tarafı ile uygulanmakta olan "SHAPE Kalp Krizi­ni Önleme Ve Yok Etme Programı"yla kalp krizi riskiyle ilgili bilgi ve kişiye özel yaklaşımlar ile koruyucu ve önleyici tedavi alınabilmektedir­. Liv HOSPITAL'da görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç­. Dr­. Yelda Tayyareci açıkladı.

SHAPE ileri kalp tarama programı­nın hedefi nedir?
SHAPE tarama sistemi, gizli kalp ve damar hastalığı­nın ortaya konulmasını ve böyle­likle kalp krizine bağlı ani ölümlerin önlenmesi­ni hedefliyor­. Günümüzde kalp damar hastalığı taramasındaki genel yaklaşım, risk faktörleri­nin belirlenme­si ve tedavi edilmesiyken, SHAPE tarama sistemi bir adım ileri giderek damar sertliği­nin tanınma­sı ve tedavi edilişi prensibi­ni benimsiyor ­. Böylelikle tıpkı kanser hastalığı­nın erken  tanısın­da kullanılan tarama testlerinde olduğu gibi, henüz kliniğe yansımadan, damar sertliği­nin erken  süreçte damar görüntüleme testleri ile ortaya konuluşu ve tedavi edilmesi, damar sertliğine bağlı gelişmekte olan kalp krizi ve inme gibi öldürücü hastalıkların gelişim sıklığı­nı da azaltacaktır­­.

Hangi damar görüntüleme testleri kullanılıyorı
Damar sertliği­nin tayininde mevcut tarama testlerine ek olarak, damar görüntüleme­si yapılması, kişi sağlıklı ya da kalp damar hastalığı yönün­den  düşük riskli görünse bile, gerçekte kalp damarları­nın damar sertliği yönün­den  durumu ile ilgi­li mü­him bilgiler vermekte­dir­­. Bu amaçla bütün dünyada yapılmakta olan klinik çalışmalarla damar sertliği taramasın­da kullanımı­nın güvenilir olduğu kanıtlanmış yöntemlerden  temel­de iki tanesi SHAPE tarama sisteminde kullanılmaktadır­. Bunlar­dan ilki ve daha genel­de kullanılanı hasta için hiç bir rizikosu ve yan tesirsi bulunmayan, bir damar ultrasonografi metodu olan karotis Doppler inceleme­si ile boyun atar damarı­nın duvar kalınlığı­nın ve damar duvarın­da mevcut olabilecek damar sertliğine sebep olan plakların görüntülenmesidir­­. Başka bir yaklaşım ise koroner damarların bilgisayarlı tomografi ile kireçlenme düzeyi­nin incelenmesidir­­. Bu teknikle bir miktar radyasyon maruziyeti gibi bir durum mevzu­bahis olsa bile, günümüzde bu amaçla kullanılan yüksek teknolojili aygıtlar ile bu en  alt seviyeye indirilmiştir­­.

Kalp krizi gelişimi ile alakalı bilinme­si lazım olan gerçekler Kalp krizi ve buna bağlı ölümler bütün dünyadaki ölümler içerisinde birinci sırada yer alır­­. * Kalp damar hastalığına sahip insanların yüzde 50’sinde ilk başvuru kalp krizi ya da ani kalp ölümüyle olur­. * Hipertansiyon, diyabet, obezite ve kolesterol yüksek­liği seviye­leri gibi kalp damar hastalıklarına ait risk faktörleri, kalp krizi­nin öncesin­den  tahmin edilmesinde kafi olmaz­. * Normal kolesterol düzeyi, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir­­. Lakin yine de normal kolesterol düzeylerine sahip olmak kalp krizi geçirmeyecek olduğunuz manasına gel­mez­. Yapılan çalışmalarda, kalp krizi geçiren  hastalarda, kalp krizi esnasın­da ölçülen  kolesterol seviye­leri incelendiği zaman hastaların yüzde 77’si­nin normal kolesterol düzeylerine sahip oldukları görülmüştür­.

Damar sertliği nedir?
Damar sertliği kalp krizi, inme ve periferik damar hastalığına yol açabilen  öncelikli sebeptir­­. Vücudumuzdaki damar sistemi, organ ve dokularımızı beslemek ve onlara oksijen  sağlamakla görevli gelişmiş bir atar damar sistemine maliktir­­. Atar damarlar bunun yanı sıra, kan akımı­nın ve basıncı­nın düzenlenme­si , enfeksiyon ve yaralanma hallerinde bölgesel tamir mekanizmaları­nın gerçekleştiği yapılardır­­.  Atar damarlar bu görevleri­ni duvar yapıları ince ve esnek olduğu müddetçe layıkıyla yerine getirirken, bazı kalıt­sal ve çevresel faktörlerin etki­yi ile meydana gelen  inflamasyon netice­si damar duvarın­da meydana gelen  kalınlaşma, sertleşme ve duyarlılık netice­si ""damar sertliği"" denilen  hastalık süreci ortaya çıkmakta­dır­­.

Neden  görüntüleme yapılması gerekir?
Kalp krizi ba­sit öngörülebilen  bir durum olmaz­. Önceden  uyarı vermeyebilir ve ansı­zın gelişmektedir­­. Hastayı hazırlıksız ve korunaksız yakalar­. Boyun atar damarların­da damar sertliği saptanmışsa, buna göre çok daha küçük çaplı olan kalp damarların­da damar sertliği olma­sı kaçınılmazdır­­.  Hem boyun atar damarında, hem de kalp damarların­da damar sertliği­nin erken  tanısı, koruyucu tedavi yaklaşımları ile inme ve kalp krizi gibi öldürücü hadise­leri önler­.

Kimler kalp krizi rizikosu taşıyor?
Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, diyabet ve sigara bilinen  en  temel risk faktörleridir­­. Lakin kalp krizi geçiren  hastaların yüzde 50* 70’i kalp krizi geçirme den  evvel riskleri­nin farkın­da olmaz­. Bun­dan dolayı kalp krizi riski­nin güvenilir metodlar­la değerlendirilişi oldukça önemlidir­­.

Nasıl güvenilir bir kalp taraması yaptıra­biliriz? Kalp damar hastalığı­nın erken  tanısı ve damar sertliği­nin görüntülenmesinde uzmanlaşmış ve SHAPE teşkilatu tarafı ile sertifikalanmış uzman hekimler tarafı ile yapılmakta­dır­­.  Detaylı klinik araştır­ma ve damar görüntüleme­si ile kalp krizi yönün­den  riskiniz ile ilgi­li daha güvenilir bilgi edinebilir ve kişiye özel yaklaşımlarla koruyucu ve önleyici tedavi ala­bilirsiniz­.