2 Haziran 2012 Cumartesi

Embriyonun Gelişimi

Sponsorlu Bağlantılar:

Embriyo'nun Gelişmesi: Döllenmiş yumurtanın rahmin iç duvarına yerleşmesi tamamlandıktan sonraki ilk gelişim dönemine "embriyo dönemi" denir. Döllenmenin birinci haftasının sonu ile sekizinci haftasının sonu arasındaki dönemde, döllenmiş yumurta "embriyo" adını alır. Embriyo, göbek kordonuyla plasentaya bağlıdır ve içi sıvı dolu bir kesecik içindedir. Dördüncü haftanın sonunda kulaklar, kol ve bacaklar tomurcuk halinde belirir. Bundan sonraki haftalarda gözler ortaya çıkar, kol ve bacak kısımları iyice bellidir. Embriyonal dönemin bitiminde, yani sekizinci haftanın sonunda, embriyo kesinlikle insan şeklini almıştır, bütün organlar yerlerindedir. Embriyonun bundan sonraki adı "fetüs" tür.

Bütün organlar ilk on iki hafta içinde geliştiğinden, embriyo bu dönem içinde mikroplar, ilaçlar, oksijen azlığı gibi birtakım etkenler altında kalabilir ve sonuç olarak da organlar noksan gelişebilir. Örneğin, Talidomid'in uyutucu etkisi bilinir ve çocukta doğmalık bozukluklara yol açlığı söylenir. Embriyonun özellikle duyarlı olduğu bu gelişme döneminde gebe kadının alacağı ilâçlar embriyo için oldukça zararlı olabilir. Embriyonun insana benzer şekli alışından, yani embriyonun fetüse dönüşünden sonra, gebeliğin ikinci dönemi başlar ve doğuma dek sürer. Fetüs dönemi denen bu dönemde, çocuk normal boyuna ve ağırlığına ulaşır. Vücut biçimi daha belirgin hale gelir.

Çocuk, kaslarının gelişmesiyle kol ve bacaklarını, tüm vücudunu hareket ettirmeye başlar. Çocuğun hareketleri gebeliğin yirminci haftasında anne tarafından hissedilebilir. Gebeliğin yirmi sekizinci haftasında fetüs öylesine gelişmiştir ki, erken doğum olduğu takdirde, fetüs henüz gelişmemiş olmasına karşın sağ kalabilir. Erken doğumlarda çocuk, gelişmesini tamamlaması için inkubatör (küvöz) denilen aletin içine alınır ve çok özel, dikkatli bakım ister.

Çocuğun yaşama şansı, gebeliğin yirmi sekizinci haftasından sonra daha da artar. Giderek daha gelişen organlar, çocuğun gelişimi sırasında biraz daha kuvvetlenir.