8 Ekim 2012 Pazartesi

Fibrinojen

Sponsorlu Bağlantılar:

FİBRİNOJEN
Kandaki bir protein maddesidir ve karaciğerde üretilir. Fibrinojen kanın pıhtılaşmasında rolü olan 12 faktörden yalnızca bir tanesidir. Kalsiyum iyonu bulunduğu zamanda ve diğer faktörlerin de varlığı ile fibrin adı verilen şekle gelir. Fibrin adı verilen bu madde elle tutulabilir lifler halinde olurlar ve kanama durumunda kanayan yeri bu lifler tıkarlar. Eğer kanda fibrinojen olmasaydı kan pıhtılaşması da meydana gelmezdi ve böylece en ufak kanamalar bile ölümle sonuçlanırdı.

Fibrinojenin vücuttaki oranı bazı hastalıkların varlığında artmaktadır. Bilhassa Akdeniz hastalığı, Ermeni hastalığı gibi bir takım isimler de verilen "Periyodik hastalık" da krizler meydana gelir. Bu sırada önemli bir bulgu olarak kandaki fibrinojen miktarı artar.