5 Ekim 2012 Cuma

Olgunluk

Sponsorlu Bağlantılar:

OLGUNLUK
Yumurtanın döllendirilmesinden insanın ölümüne kadar, insanın geçirdiği gelişme aşamalarıdır. Daha yüksek olgunluk diplomasıyla henüz hiçbir şey kanıtlanamamıştır. Çünkü Pitagoras okuyarak ya da koku bombası için kimya formülü öğrenmekle hiçbir insan olgunlaşmıştır denemez.

Bu nedenledir ki, olgunluk kavramı için gerek yasa yapıcıların, gerekse toplumun, tek anlamlı bir sınır çizememesine şaşırmamak gerekir. Nitekim insanın bedensel olgunluğu ile zihinsel olgunluğu arasında büyük bir fark vardır.

Erkekler ve kadınlar 9 ile 15 yaşları arasında cinsel olgunluğa erişirler. Genç kızlar, ilk aylık rahatsızlığı geçirmekle, erkek çocuklar ise ilk spermalarını döktüklerinde cinsel olgunluğa ulaşmış sayılırlar. Ancak bir işe girme ve seçme hakkı 18 yaşından sonra başlar. Tutuklama yaşı ise, 14'den sonradır. Bazı toplumlarda 21 yaşından küçük gençlere verilen yasal cezalar, özel kurumlar aracılığıyla yerine getirilirken, bu ülkelerde gençler için uygulanan cezaların şekli özel olarak saptanmaktadır.

Bazı toplumlarda ise, örneğin, Almanya'da devlet başkanı olabilmek için 40 yaşın üzerinde olmak şartı aranmaktadır. Bazı filozoflara göre de, insan aşk yapabildiği zaman olgunlaşmıştır ve bu durum uzun süre devam eder.

Uzmanların insanın olgunluğu hakkındaki belirli ölçüleri olsa bile, yine de sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yumurtanın döllendirilmesinden, doğuma kadar olan aşamada, tüm insanlar aynı aşamalardan geçerler. Bebeğin göbeğinin kesilmesiyle birlikte, bu tek düze aşamalar sona erer. İstatistik açısından Avrupa ülkelerinde bundan sonraki aşamalar ortalama olarak şöyle sıralanır:

1- Doğum,

2- Dik yürüyebilme (1 yaşın sonu),

3- İlk buluğ aşaması, (Psödopüberte) 3 ile 5 yaş arası genetik uzmanları bu ön buluğ çağı ile ilgili olarak insanların binlerce yıl önceki geçmişiyle bir bağlantı kurmaktadır. Bu varsayıma göre, en eski dedelerimiz 5 yaşında buluğa ermekteydi.

4- İkinci cinsel belirtiler 5 ile 9 yaş arası,

5- Kızlar ilk aylık rahatsızlıklarını 9 ile 14 yaş arasında, erkek çocuklar ilk sperma dökme halini 9 ile 15 yaşlan arasında yaşar.

6- Birinci ve ikinci cinsel aşamaların olgunlaşmasıdır. Cinsel olgunluk 14-15 yaşlarında olur.

7- Erginlik çağı (Reşit olma 18 yaştır.)

8- Erkek ve kadında cinsel üretkenliğin ve libidonun doruk noktası. (20-25 yaş arası). Bundan bir süre sonra, 30 yaştan itibaren bünye giderek daha az cinsel hormon üretmeye başlar.

9- Menopoz, kadında 45-55 yaş arasında ortaya çıkan bu durum cinsel dürtülerde de bir artış meydana getirir.

10- Erkeğin cinsel iktidarını kaybetmesidir. (70 ile 80 yaş arası)

11- Ölüm.