31 Ekim 2014 Cuma

AFP (Alfa Feto Protein) Yüksekliği

Sponsorlu Bağlantılar:

AFP (Alfa Feto Protein) Yüksekliği

AFP normal değeri nedir?

Anne kanın­da ölçülen  AFP değerleri "MoM" ile belirtilmektedir­­. Bu değerin 2­.5 MoM'un üzerinde olma­sı yüksek kabul edi­lir­­.

AFP yüksekliği­nin nedenleri nelerdir?
Erişkin bir insan­da da (kadın ya da erkek) karaciğer tümörü, hepatit, yumurtalık kanseri gibi bir­takım nedenler ile AFP yüksele­bilmektedir­­. Burada mevzubahis olan AFP yüksekliği gebeliğin 16 ila 20 haftaları içerisinde anne kanın­da yapılmakta olan AFP ölçümünün yüksek olmasıdır­­.  Anne kanın­da bulunan AFP bebekle ilgili türlü anomalilere bağlı yüksele­bilir­­. Bunlar:

* Nöral tüp defektleri (Açık spina bifida, anessefali, ensefalosel, eksensefali)
* Bebeğin karın duvarın­da olan anomaliler (Barsakların karnın hari­cinde olması, omfalosel, gastroşizis)
* Bebekte bir­takım böbrek anomalileri, renal agenezi (böbreğin gelişmemesi)
* Bebekte doğum­sal cilt defektleri (Epidermolysis bullosa , aplasia cutis)
* Bebeğin akciğerinde kistik adenoid malformasyon
* Bebeğin idrar yolların­da tıkanshy;ma (üretral obstrüksiyon)
* Fetal tümörler (teratom)
* Oligohidramnios (Bebeğin suyunun az olması)
* Turner sendromu
* Kistik higroma
* Doğumsal amputasyon, amniyotik band sendromu
* Bebeğin sindirim sisteminde tıkanma: Duodenal atrezi , özefagus atrezisi , doğum­sal diafragma hernisi

Spina bifida bebeğin omuriliğinde tam birleşememe halidir­­. Açık ve kapalı spina bifida biçimin­de ola­bilir­­. Açık spina bifidada AFP yükselir fakat kapalı spina bifidada AFP yükselmez, bu testle tespit edilemez­.

AFP'nin yüksek çıkı­şı halinde ne yapılır?
Yukarıda belirtildiği üzere AFP yükselme­si bebekte kesin olarak bir hastalık olduğunu göstermemektedir­­. Bu bir tarama testidir, kesin netice için başka yöntemler uygulanmakta­dır­­.  (AFP değeri hafif yüksek yani 2­.5 MoM üzerinde gelmişse tekrar AFP ölçümü yapıla­bilir, bilhassa hafif yüksek değerler tekrar edildiğinde normal çıka­bilir­­.) AFP yüksek çıkmışsa öncelikli olarak detaylı ultrason inceleme­si ile buna neden  olabilecek nöral tüp defekti, karın duvarı defekti (omfalosel, gastroşizis) gibi anomaliler araştırılır. Bu tür anomaliler ultrason yardımı i­le yüksek miktar­da saptana­bilir­­. Ultrason­da bebekte anomali tespit edilir ise anomali­nin ciddiyetine göre aile ile görüşülerek gebeliğin sonlandırılmasına ya da devamına karar verilmekte­dir­­.

Eğer detaylı ultrason inceleme­si ile bebekte bir anomali saptanamaz ise amniyosentez ile bebeğin amniyon suyun­dan alarak incelemek gerekir­­. Amnion sıvısın­da AFP (AFAFP) ve Asetilkolinesteraz (AChE) değerlerine bakılır­­. Eğer amnion sıvısın­da AFP ve asetinkolinesteraz değerleri yüksek çıkarsa bebekte %96 oranın­da açık nöral tüp defekti vardır manasına gelmektedir­­. Bilhassa küçük nöral tüp defektleri ve küçük ensefaaloseller ultrason yardımı i­le saptanamaya­bilir, amnion sıvısı incelenme­si ile saptana­bilir­­. Amnion sıvısın­da bebekte kromozomal anomali varlığı da araştırıla­bilir­­.