11 Ekim 2014 Cumartesi

Pankreas Nakli

Sponsorlu Bağlantılar:

PANKREAS NAKLİ

Dünyada ve Türkiye’de başarılı bir şekil­de yapılmakta olan pankreas nakli, şeker hastalığını tamamen  silmeye yönelik bir tedavidir­­. Lakin zor bir ameliyattır ve pankreas nakline bağlı ölüm rizikosu %10-15 arasıdır­­. Buna rağmen  hastaların %85’i gibi büyük bazısı bütünüy­le tedavi edilmektedir­­. Bir grup hasta ise organ uyumsuzluğu nedeniyle tekrar diyabete döner­.

İlk Pankreas nakli ne zaman yapıldı?

1966 senesinde ABD Minesota Üniversitesinde Kelly ve Lillehei tarafın­dan yapılmıştır­­.Böbrek yetersizliği olan bir hastaya Böbrek nakli ile bir­likte yapılmıştır­­. Canlı vericili pankreas nakli ise ilk kez 1979’da Sutherland tarafın­dan yapılmıştır­­.

Bugüne kadar kaç kişiye pankreas nakli yapıldı?

International Pancreas Transplant Registry’nin 2004 senesi verilerine göre, 15000’i ABD’de, 6000’i ABD dışı merkezlerde (%84’ü Avrupa merkezleri) yapılmakta olan toplam 21000 pankreas nakli yapılmıştır ve her sene ortalama olarak 1900 vaka bu listeye eklenmektedir­­. Vakaların yüzde 75 ABD’de diğerleri başta Avrupa olmak üzere başka ülkelerdir­­.

Türkiye'de Pankreas nakli yapılıyor mu?

Ülkemizde Akdeniz Üniversitesi tarafın­dan Şubat 2003- Kasım 2009 yılları içerisinde 44 hastaya pankreas nakli yapılmıştır­­.

Pankreas nakli­nin ne tür faydaları vardır?

Günümüzde İnsülin tedavisi uygulama teknikleri çok gelişmiş olmasına karşın hiçbiri pankreas nakli kadar tesirli değildir ­. Nakil ile hastaların yüzde 80’i bütünüy­le tedavi edilmektedir­­. İnsülinsiz yaşam ve yaşam kalitesi­nin düzelme­si ve komplikasyonların engellenişi başka olumlu yönde etkilerdir­­.

Pankreas nakli nasıl yapılır?

Üç şekil­de yapıla­bilir­­. Eşzamanlı pankreas ve böbrek nakli, önce böbrek sonra pankreas nakli, yalnız başına pankreas nakli olarak yapıla­bilir­­.

Uygulamada yöntemler arasın­da fark oluyor mu?

Dünyada pankreas organ nakli yapılmakta olan hastaların 1 yıllık sağ kalımı yüzde 95–98 arasındadır , 5 yıllık takipte yüzde 78 cıvarındadır ve en  fazla ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır­­. Her üç yöntem arasın­da farklar vardır­­. En çok Eşzamanlı böbrek ve pankreas nakli uygulanır­­.

Pankreas nakli kimlere yapıla­bilir?

C-peptid düzeyleri düşük, insüline bağımlı, tür 1 diyabeti olan hastalarda­. Bilhassa ciddi nefropati ya da son çağ böbrek yetmezliği var ­ise ve 55 yaşın­dan küçük ise böbrek-pankreas nakli için endikasyon vardır­­. Pankreas adacık hücrelerin­den  insülin sekresyonu tükenmediği sürece, Tip 2 diyabetli hastalara genel olarak nakil düşünülmez, komplikasyon(istenmeyen  durum) var oluşun­da nakil düşünüle­bilir­­.

Pankreas nakli kimlere yapılamıyor?

Ameliyat esnasın­da risk yaratacak kalp ve akciğer hastalığı varlığı, Anjiyografi ile gösterilmiş ciddi kalp hastalığı, Geçirilmiş kalp krizi, Aktif enfeksiyon varlığı, Malignite (Kanser ) varlığı, Ciddi psikiyatrik hastalık, Aşırı şişmanlık (BMI>32 kg/m2), Alkol ya da madde bağımlılığı hallerinde nakil yapılamaz­.

Pankreas naklinde organ nereye yerleştirilir?

Pankreas grefti­nin yerleştirilişi için sağ parakolik alan hazırlanır ve eğer böbrek nakli de yapılacak ise bunun için sol iliak fossa kullanılır­­.

Pankreas naklinde organın dış salgısını drenaj için ne yapmak gerekir?

Pankreas naklinde, pankreas greftindeki Onikiparmak Bağırsağı mesaneye (idrar torbası) ve ince bağırsağa bağlanmaktadır­­.

Pankreas naklin­den  sonra ne gibi komplikasyonlar(istenmeyen  durumlar) ola­bilir? Nakildan sonra cerrahi komplikasyon(istenmeyen  durum) gelişebilir, damarlar­da tromboz (pıhtılaşma), enfeksiyon, pankreasın ekzokrin drenajına bağlı komplikasyonlar(istenmeyen  durumlar) gelişebilir­­.

Pankreas nakli­nin ne gibi yararları vardır?

Pankreas nakli hayat kurtaran bir yöntem değildir­­. Diyabetin riskleri­ni azaltarak, hayat kalitesi­ni arttıran bir yöntemdir­­. Glisemik kontrol, diyaliz ve son çağ böbrek yetmezliği­nin düzeltilişi ile beraber mortalite ve morbiditeyi düzeltir­­. Diyabete bağlı gelişen  nefropatiyi (böbrek hastalığını ), otonomik ve periferik nöropatiyi (Sinir hastalığını) düzeltir­­. Diyabetik retinopatideki(Gözdibindeki tutulum ) lezyonların ilerleyişi­ni engeller­.nakil edilen  böbrekte Şeker hastalığına bağlı tutulum görülmemektedir ­.