12 Ekim 2014 Pazar

Hamilelikte Kızamıkçık (Rubella)

Sponsorlu Bağlantılar:

HAMİLELİKTE KIZAMIKÇIK

Rubella kızamık hastalığına sebep olan virüse verilen  addır­­. Kızamıkçık, hafif bir çocukluk çağı hastalığıdır­­. Ancak, ergenlik dö­nemindeki gençleri ve yetişkinleri de etkileyebilir­­. Hastalık lenf bezlerinde şişme, eklem ağrısı ile yüzde ve boyun­da iki üç gün süren  döküntüye neden  olmakta­dır­­. Hasta her zaman hızla ve tam olarak iyileşir­­.

Kızamıkçık, hasta olan kisi­nin öksürme ve aksırma­sı esnasın­da çıkan tükürük damlacıkları vasıtasıyla geçebilmektedir­­.

Kızamıkçık, kadınların hamilelikleri­nin ilk 20 haftasın­da hastalığa yakalanmaları halinde çok tehlikelidir­­. Bu, bebekte ciddi oluşum bozukluklarına neden  ola­bilir­­. İşitme ve görme özürlülüğü ile kalple ilgili oluşum deformiteleri (bozuklukları) ve beyinsel özürlülüğe sebep ola­bilir­­.

Kızamıkçık çok bulaşıcı bir hastalık olup, gebe kadınları ve bebekleri­ni korumanın en  doğ­ru yolu, kadınların hamile kalma dan evvel aşı olmalarını sağla­mak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacı ile bütün çocukları aşılamaktır­­.

Doğurganlık yaşın­da olan ve bilhassa hamile kalmayı düşünen  kadınların doktora başvurmaları ve kızamıkçık kan testi yaptırmaları gereklidir­­. Kan testi, başka bir MMR aşısı­nın gerekip gerekmediği­ni gösterecektir­­. Bir başka MMR aşısı yapılması­nın gerekme­si halinde, ası­nın koruma sagladığın­dan emin olmak için, ası­nın ardın­dan bir kan testi daha yapılışı gerekir­­. Hamile olan ya da iki ay içinde hamile kalmayı planlayan kadınlara aşı yapılmamalıdır­­. Kadınların her hamilelikten  önce, koruma düzeyi­nin halen  kafi olup olmadığı­nın belirlenişi için, kızamıkçık kan testi yaptırmaları önemlidir­­.

Kızamıkçıktan hamilelerin korunışı önemlidir­­. Hamile bir kadının, çocukluğun­da kızamıkçık geçirmemişse, kızamıkçıklı çocuklarla tema­sı kesin olarak önlenmelidir­­. Enfeksiyon tehlikesi bulunmakta olan kadınlara, gammaglobulin uygulanışı gerekir­­.

Kızamıkçık, bilhassa gebeliğin ilk üç ayın­da hastalığa yakalanan annelerin çocukları için tehlikelidir­­. Çocuğa geçen  kızamıkçık virüsü, çocuğun normal gelişimi­ni bozmakta ve çocuğun bazı anormalliklerle doğmasına yol açmaktadır (kalp anormallikleri, göz anormallikleri, sağırlık vs­.)­.

Aşı
Zayıf da olsa bir bağışıklık sağlayan kızamıkçık aşısı kızamıkçık geçirmemiş olan gebe kadınlara da yapıla­bilir (ölü aşı)­. Gebelere canlı aşı uygulanmaz­. aşı olduktan sonra 4 güne kadar vücudun (aşı olunan yer)suyla tema­sı sonlandırılmadır­­.

Kızamıkçık, tekrar eden  bir enfeksiyon hastalığıdır­­. Aşılanmada en  iyi yöntem, kız çocukları­nın canlı aşı ile aşılanmaları ve olgunlaşma yaşına gelenlerin incelenerek, yalnızca bağışıklığı kalmamış bulunanların yeniden  aşılanmalarıdır­­.