12 Ekim 2014 Pazar

Çok Doğum Yapmak Zararlı Mı?

Sponsorlu Bağlantılar:

Çok Doğum Yapmak Zararlı Mı?

Doğum sayısı (parite): 20­. hamilelik haftasın­dan sonra gerçekleşmiş olan ölü ve canlı doğumların toplamıdır­­. Normal ya da sezaryen­le gerçekleşmiş olan doğumların hepsi buna dahildir­­. (Great-grand-multipar: 10 ve üzeri doğum yapanlar) 20­. hamilelik haftasın­dan evvelki gebelik sonlanmaları doğum değil düşük olarak isimlendirilir­­. Bunlar doğum sayısına eklenmiyor­.

Grand-multiparite yani fazlaca sayıda doğum yapmış olmak 5 ya da daha fazla doğum yapmış olmak manasına gelmektedir­­.

Çok sayıda doğum yapmış olmak ile gebelik ve doğuma ait bir­takım riskler arasın­da bulunan ilişki, yapılan araştırmalarda her zaman elle tutulur neticeler vermemiştir (kaynak)­. Tutarsız olmanın nedenlerin­den  birisi doğum sayısı arttıkça anne yaşı­nın da artmasıdır, anne yaşı arttıkça gebeliğe ait bir­takım rizikolarilk gebelik dahi olsa artar­. Araştırmaların bazısı anne yaşını kafi derecede düzeltmemiştir­­. Bazı incelemelerde ise sosyoekonomik düzey karışıklık yaratan faktör olmuştur, fazla doğum yapanlar­da sosyoekonomik düzeyin farklı oluşu sağlık hizmetine zamanın­da ve hızlı ulaşma gibi konular­da farklılıklara sebep ola­bilir­­. Bazı incelemelerde ise fazla doğum yapanlar­da risk saptanmama­sı ya da düşük risk tespit edilişi "çok doğum yapanların daha sağlıklı olması" ile açıklanmıştır (healthy person effect)­. Burada kastedilen  şudur: İlk gebeliğinde problem yaşamış olan kadınlar genel olarak fazla doğum yapmaktan kaçınırlar; fakat ilk gebeliklerinde problem yaşamayanlar fazla doğum yapma kararına daha yatkın olurlar­. Bu nedenle fazla doğum yapanlar daha sağlıklı bir nüfus oluştururlar (kaynak)­.

Araştırmaların çoğun­da fazla sayıda doğum yapmış olmak ile hipertansiyon (preeklampsi), gestasyonel diyabet, zor doğum, erken  doğum, yeni doğan yoğun bakım ihtiya­cı ve perinatal ölüm arasın­da bulunan ilişki net ayırt edilememiştir­­.

Bazı incelemelerde genç yaşta fazla doğum yapanların ileri yaşta az sayıda doğum yapanlar­dan daha düşük riskte oldukları gösterilmiştir (kaynak) Bu tür incelemeler doğum sayısın­dan çok anne yaşı­nın belirleyici faktör olduğunu göstermektedir­­.

Sonuç olarak: Günümüzde araştırmaların çoğunluk kısmın­da ortak görüş birliği şu şekildedir: Eski yıllar­da grand-multiparite gebelik ve doğumla ilgili risklerle ilişkisi olan sanılırken  günümüzde bu ilişkiye ait kanıtlar net değildir­­. Günümüzdeki sağlık hizmetlerine erişim imkanları ve bakım seviyesi de düşünüldüğü zaman fazlaca sayıda normal doğum yapmanın (5 ya da daha fazla doğum) belir­gin bir risk getirmediği düşünülmektedir (kaynak)­. Sezaryen  geçiren  hastalar bu genellemenin dışındadır ve her sezaryen  doğumda risk daha da artar­.

Çok Sezaryen Doğum Yaptırmanın Zararı Var Mı?

İlk sezaryen­den  sonra ikinci, üçüncü, dördüncü ve ender olarak beşinci ha t­ta daha fazla sayıda sezaryen  olan hastalar olabilmektedir­­. Fazla sayıda sezaryen  olmak zararlı mı? Sezaryen  sayısı arttıkça hangi risklerde artış olur? gibi sorularla genel­de karşılaşılmaktadır­­.

Sezaryen  sayısı arttıkça ameliyat esnasın­da ve sonra­sı karşılaşılmakta olan rizikolarartar­. Kesin bir sınır belirlenmemiş olsa bile genel olarak 3­. sezaryenden­dan sonra çok riskli kabul edilmektedir ve mecbur kalmadık­ça 3 kere sezaryen  olan bir kadı­nın tekrar hamile kalma­sı önerilmemektedir­­. Lakin daha evvelki sezaryenlerde de risk daha birazcık da olsa vardır­­.