9 Ekim 2014 Perşembe

Uterus Septus (Rahim İçinde Perde) Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Uterus Septus Nedir?

Rahmin, kısmen  ya da bütünüy­le perdemsi yapı ile bölünmesidir­­.

Uterus Septusun Görülme Sıklığı Nedir?

Rahim anomalileri içinde en  fazla rastlanılanıdır­­. Kadınların yüzde 5'inde bu durum görülmekte­dir­­.

Uterus Septusun Görülmesinde Genetik Faktörlerin Rolü Var mıdır?

Bcl-2 adlı gen  programlı hücre ölümünü başlatıp uterus septus oluşumuna engel olmakta­dır­­. Yapılan çalışmalar­da uterus septuslu kadınlar­da bu genin bulunmadığı görülmüştür­.

Uterus Septusa Eşlik Eden  Anomaliler Var mıdır?

Tek böbreğin olmaması, idrar kanalları­nın ikişer adet olması, böbreğin normal yerin­den  daha aşağıda oluşu gibi ürolojik anomaliler ile beraber görülebilmektedir­­.

Uterus Septusun Önemi Nedir?

Uterus septuslu kadınlar­da rahim içerisi hacim azalmakta, rahim kanlanışı düşmekte ve sonuçta gebeliğin 1­. ve 2­. üçer aylık zamanların­da düşükler görülebilmektedir­­. yüzde 15-95 arasın­da da düşük ya da erken  doğum rizikosu mevcuttur­. Ayrıca hamilelikte anormal bebek pozisyonları, bebekte gelişim gerilikleri görülebilmektedir­­. Uterus septus infertiliteye (Bir çiftin düzenli bir cinsel münasebete rağmen, 1 sene içinde gebelik oluşturamaması) de neden  ola­bilir­­.

Uterus Septus Tanısı Nasıl Konur?

Histerosalpingografi (HSG): Vajinal yol ile rahim içerisi­ne düşük radyoaktiviteli sıvı verilip röntgen  filminde bu sıvı­nın kapladığı boşluğun görülüşü temeline dayanmaktadır­­. Uterus septuslu kadınlar­da röntgen  filminde Y harfi biçimin­de görünüm olmakta­dır­­. Bu tanı yöntemi­nin avantajları; uterus septusu gösterme­si dışında, tüplerin geçişi­ni ve a meliyattan sonra oluşabilen  anormal durumları gösterebilir­­. Dezavantajları ise; küçük septusları göstermez­. Bu işlemde genel­de mensturasyon ağrısın­dan daha hafif bir ağrı, bazı zamanlar Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID) görülebilmektedir­­. Yumurtalıklar da radyasyona maruz kala­bilir­­.

Histerosalpingografide Y Harfi Şeklindeki Görüntü

Histereskopi: Uterus septus dahil rahim anormallikleri­nin değerlenlendirilmesinde altın standart olarak kabul edi­lir­­. Bununla beraber gerekli görüldüğünde biyopsi alına­bilir, tedaci için kullanıla­bilir­­.

Ultrasonografi: Bilhassa gebe olan kadınlar­da uterus septusu tanımlamada destektir­­.

Sonohisterografi ve MR (Magnetik Rezonans)'da kullanılan yöntemler arasındadır­­.

Her Uterus Septus Ameliyat Edilir mi?

Bir hastada uterus septus tespit edilişi daima ameliyat oluşu gerektiği­ni göstermez­. Ameliyat için bir­takım kriterler gözden  geçirilir­­. Bunlar;

Üreme kaybı­nın gösterilişi
Tam bir hormonal üreme bozukluğunun gösterilişi
Çeşitli mikroorganizmaları kapsayan tam bir enfeksiyöz hastalık çalışma­sı
İntravenöz piyelografi (Böbreklerin, damar­dan radyoaktif madde verilip röntgen  filminde gözlenişi )
Ameliyat öncesi histerosalpingografi (HSG)
Yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek, IVF vs­.) planlanan hastalar


Ameliyat Nasıl Yapılır?

Histereskopik olarak yapılır­­. Histeroskop, ucun­da kamera ve ışık kaynağı bulunmakta olan borucuk şeklindeki aletlerdir­­. Bu borucuğun içerisin­den  kesici aletler, makaslar, biyopsi aletleri geçirilerek ameliyat yapılır­­. Yani bu alet hem tanı ham tedavide kullanılır­­.

Histereskopi­nin Avantajları Nelerdir?

Ameliyat süresi kısadır
Histerskopik ameliya t­ta ,karın bölgesi kesilmez­. Bu alet vajinadan içeri sokularak rahim bölgesindeki septuma (perdemsi yapıya) ulaşılır­­.
Kanama miktarı azdır
Ameliyattan sonra ağrı azdır
İyileşme ve işe dönme zamanı kısadır
Ameliyattan sonra görülmekte olan rahim içerisi yapışıklıkların görülme rizikosu azdır
Ameliyattan sonra meydana gelen  gebeliklerin sonlandırılmasın­da sezeryan gerekliliği bulun­maz­.

Histereskopi­nin Dezavantajları Nelerdir?

Enfeksiyon
Rahim delinişi
Akciğer ödemi
Anesteziye bağlı alerjik reaksiyon ola­bilir­­.

Histereskopi Başarı Oranı Nedir?

Histereskopik ameliyattan sonra yapılmakta olan çalışmalarda;
>> Hamilelik kayıpları­nın yüzde 88 den  yüzde 5­.9'a
>> Erken  doğum riski­nin yüzde 9 dan yüzde 6 ya düştüğü gösterilmiştir­­.

Histereskopi Ameliyatından Sonra Ne Yapılır?

Hasta, uygun görülürse aynı gün evine gidebilir­­. A meliyattan sonra çoğu kez rahim içerisi­ne RİA (Rahim İçi Araç)yerleştirilememektedir­­. Günlük 2­.5-5 miligram equine östrojen  kullanı­mı önerilmektedir­­. Ayrıca koruyucu antibiyotiklerde uygulanabilmektedir­­. Hastalar normal düzelmeyi görmek amacı ile 2 hafta sonra histereskopiyle ya da ameliyat sonra­sı 8­. Haftada histerogram ile kontrol edilebilmektedirler­.

Doktoru Aramanız Gereken  Önemli Durumlar Nelerdir?

Ateşin 38­.5 derecenin üzerinde oluşu
Ciddi bir karın ağrısı
Kötü akıntı
Aşırı kanama