3 Ekim 2014 Cuma

OGTT Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

OGTT NEDİR?
Oral glukoz tolerans testi olarak isimlendiri­len  test , vücudun glukozu kullanma ve kan­dan atılma kabiliyeti­ni gösteren  bir testtir­­. Şeker hastalığı, prediyabet (gizli şeker), gebeliğe bağlı şeker hastalığı­nın (gestasyonel diyabet) tanısını koymaya yardımcı olur­.

OGTT öncesi nelere dikkat etmek gerekir?
Hastalara teste başlamadan 3 gün öncesin­den  en  az 150 g/gün karbonhidrat içeren  normal bir beslenme diyeti uygulanır­­. Hastaların hiç bir fiziksel aktivitesi kısıtlanmaz­. Fiziksel aktivite pankreastan insülin salgılanışını uyarmaktadır­­. Test günü ilaç kullanılmaz­. Bu test yalnızca ayaktan hastalara uygulanmaktadır­­. Yatak istirahatinde olmak OGTT’yi bozar­. Test süresi boyunca hasta sigara içmez­. Yine test süresince hasta yalnızca su içebilir­­.

OGTT kimlere yapılır?
Açlık kan şekeri 100-126 arasın­da olan hastalarda,
Tüm gebeliklerde anne adayına 24-28 hafta arasında,
Nedeni bilinemeyen  böbrek hastalığında,
Nedeni bilinemeyen  sinir tutulmasında,
Göz dibinde yeni damar oluşumunda,
Yaygın damar tıkanıklığı var olan hastalar­da şeker hastalığı­nın teşhisi için yapılır­­.

OGTT testi nasıl yapılır?
Test 8-10 saat açlıktan sonra yapılır­­. Teste sabah saat 7:00-9:00 araların­da başlanmaktadır­­. Bazal plazma insülin seviyesi sabah, günün ilerleyen  saatlerin­den  daha yüksek olur­­. İnsüli­nin glukoza cevabı sabah daha yüksek, gece yarısı ise en  az seviyededir­­. Glukoz Tolerans Testi öğleden  sonra yapılırsa yüksek glukoz değerleri el­de edilir­­.Test süresince hasta oturur durumda bulunmaktadır­­.

OGTT esnasın­da hastalara ne kadar glukoz verilmektedir?
Hastalara oral verilecek glukoz miktarı: Yetişkinlerde: 75 g glukoz (maksimum İnsülin salgılanması­nın el­de edildiği glukoz dozu­.
Gebelerde: 75 ya da 100 g glukoz­. 25 g/ 100 ml glukoz çözeltisi hazırlanır­­.
Hazırlanan glukoz çözeltisine limon suyu(Askorbik asit içerir) ilave edilmez­. imon suyu ilavesi glukoz oksidaz ölçüm metodun­da sonuçların daha düşük çıkmasına yol açar­.
Hastadan venöz kan: Glukoz yüklemesin­den  10 dakika önce ve glukoz yükleme­si yapıldıktan 120 dakika sonra alınır ­. Gestasyonel (Gebeliğe bağlı) diyabet teşhisi için OGTT nasıl uygulanır?
Gebelerde açlık plazma glukozunun 126’nın üstünde oluşu ya da rastgele alınan örnekte plazma glukozunun 200’ün üstünde oluşu diyabet tanısı için sınır değerdir­­. Eğer hiperglisemi bulguları açık olarak saptanamazsa tanı sonraki günlerde OGTT yapılarak doğrulanmalıdır­­.  OGTT gebeliğin 24-28­. haftasın­da uygulanmaktadır­­.  Günün herhangi bir zamanın­da 50 gram oral glukoz verilir­­. Eğer 1­. saatteki kan glukoz konsantrasyonu 140 mg/dl ise OGTT uygulanır­­. Ertesi sabah 8-14 saat açlıktan sonra açlık kanı alınmaktadır­­.  100 gram ya da 75 gram oral glukoz verilir­­.