6 Ekim 2014 Pazartesi

Tiroid Kanseri

Sponsorlu Bağlantılar:

TİROİD KANSERİ NEDİR?
Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerin değişme­si ile (kansere dönüşmesiyle) olmakta­dır­­. Sıklığı cinsiyete ve ya­şa göre değişmekle birlikte, tedavisi olanaklı ve olumlu ce­vap alınma şansı yüksek bir kanser tipidir­­. Daha çok 30-70 yaşları arasında, erkeklere nazaran kadınlar­da daha fazla görülmekte­dir­­.

Tiroid kanseri ölümcül müdür?
Tiroid kanseri­nin sıklığı günümüzde artmış olmasına karşın, ölüm olasılı­ğı azalma göstermiştir­­. Bunun nedeni, erken  tanı ve cerrahi ve/yada radyoaktif iyot tedavisi ile tesirli tedavi­nin yapılma imkanı olmasıdır­­.

Tiroid Kanseri daha çok kimlerde görülür?
Tiroid kanseri, radyasyona maruz kalan kişiler­de ve genetik faktörle (ailede var olması) daha sık görülmekte­dir­­. İyot yetersizliği olan bölgelerde yaşayan insanlarda, tiroid nodülleri daha sık saptansa da, tiroid kanseri sıklığın­da bir artma görülmemiştir­­. Tiroid kanseri kadınlar­da erkeklere oranla 2-4 kat daha fazla görülüyor olsa bile, nodüllerin kadınlar­da iyi huylu-kötü huylu olma olasılı­ğı eşitken, erkeklerde, kötü huylu olma oranı kadınlara göre daha yüksektir­­.

Tiroid Kanserinin belirtileri nelerdir?
Hastalar­da genel olarak şikayet ve belirti olmaz­. Ancak muayene ve tetkikler sonucu teşhis edilmektedir­­. Elle muayenede, ele gelen  şişlik ve tiroid ultrasonu ile tespit edilen  nodüllerin sayısı ve büyüklüğüne göre yapılmasına karar verilen  biyopsi sonucu ortaya çıkmakta­dır­­.  Nadir olarak da olsa, bir­takım hastalar­da boyun­da ağrı, ses kısıklığı, yemek yerken  zorluk ve ağrıyla da kendisi­ni gösterebilir­­.

Her Tiroid nodülü kansere yol açarmı ?
Tiroid nodülleri­nin kansere dönüşme­si yüzde 5 oranındadır­­.  Tiroid nodülü çok genç (14 yaş altı) ve çok yaşlılar­da (65 yaş üstü) yüksek ihtimalle kanserdir­­. Erkek hastalar­da tek nodül var oluşun­da kanser olasılı­ğı yükselir­­. Nodülün sintigrafide hipoaktif olması, ultrasonda kenar düzensizliği, mikrokalsifikasyon varlığı, kanlanma artışı, nodülün etrafındaki halonun olmama­sı kanser riski­ni fazlalaştırır­­. Ultrasonda kistik nodül, makrokalsifikasyon var oluşun­da yüksek olasıklıkla iyi huylu nodüle işaret eder­. Sintigrafide sıcak nodül var ­ise kanser olasılı­ğı çok azdır­­.