8 Eylül 2010 Çarşamba

Amnios Sıvısı Nedir? Amnios Sıvısının Görevleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Amnios Sivisi Nedir? Amnios Sıvısının Görevi

Döllenmiş yumurta­nın ana rahminin duvarına bakan yüzünde plasenta gelişirken, yumurtanın öbür kısmı da üzerinde rahim mu­koza örtüsü olduğu halde rahim boşluğunu kaplayacak şekilde yayılır. Böy­lece meydana gelen boşluğun içinde özel bir sıvı ile fetüs -çocuk- bulunur. Ke­se şeklini almış olan bu boşluğa amnios zarı, içindeki suya da amnios suyu denir. Suyun rengi bir bardak su­ya iki damla süt damlatıldığı zaman elde edilen renge benzer. Bu renk bazı durumlarda değişebilir ki, normal değildir. Zarlar ve içinde­ki su miktarı, rahmin büyümesine paralel olarak büyüyecek ve çoğalacaktır. Doğuma yakın zamanlarda suyun miktarı 500-800 cc.3 olur. Amnios sıvısının çok önemli görevleri vardır. Şöyle ki:

• Çocuğu dış sarsıntılardan korur,
• Çocuğun suyun içinde rahat etmesini,
• Çocuğun düzgün bir şekilde gelişmesini sağlar.
• Çocuk için değişmeyen bir ı­sı verir.

Amnios zarı (su kesesi) genellikle doğumun sonuna doğru yırtılır ve bir süre sonra doğum olur. Bazı durumlarda ise doğum­dan çok ön­ce bu zar yırtılır. Sözgelişi, şiddetli çarpmalar, bazı hastalıklar ve zarın oluşum hata­ları gibi.

Konu Hakkında Başka Bir Makale:
Amniyotik keseyi dolduran amniyon sıvısının miktarı 9. aya kadar giderek artar ve
daha sonra bir miktar azalır.  Amni­yon sıvısı hızla artarak  gebeliğin
12. haftasında ortalama 50 ml, gebelik  ortasında 400 ml  olur.
Gebeliğin 36-38. haftalarında 1000ml’ ye yakın düzeye erişir. Ondan 
sonra 40. haftada ortalama haftada 60-70 ml. düşer.  Postterm, günü
geçmiş  gebeliklerde  azalma haftada 150 ml’ yi bulur . Terme, doğum
gününe  yaklaştıkça hacim dü­şer  .Değişik gebelik yaşlarındaki amniyon
sıvı volümü direkt volümetrik yöntem­ler, indikatör dilüsyon teknikleri
ve yakın zamanda ultrason yöntemleriyle ölçülebil­mektedir .

Amniyon sıvısının, bileşim ve hacmin­de normal gebeliğin seyri boyunca
gözlenen değişikliklerin tümü­nü açıklayacak tek bir mekanizma mevcut
değildir. Erken gebelikte amniyon sıvısının plasenta ve kordonu
çevreleyen amniyotik membranın bir ürü­nü olduğu düşünülmüştür. Bu
dönemde amniyon sıvısının fötal deriden geçmesi de olasıdır. Gebelik
ilerledikçe amniyon sıvısının hac­mi artar, ancak dördüncü aydan itibaren
fetus giderek daha büyük mik­tarda sıvı yutarak ve idrarını yaparak
amniyon sıvısının hacmini ve bileşimini değiştirme yete­neğine sahiptir. 
Bu fonksiyonlarda herhangi bir bozukluk, amniyon sıvısının azlığı veya
fazlalığı ile sonuçlanabilmektedir.Gebelerin % 7’sinde amniyon sıvısının
miktarında normalden sapmalar gözle­nir. Çok az ya da çok fazla sıvı
olması bazı problemlerin belir­tisi ya da sonucu olabilir

Amniyotik sıvının üretilmesinde, sürekli olarak temizlenmesinde ya da
miktarının ölçülmesinde tek bir aksak­lık olsa fetusun doğal gelişimi
bozulur. Örneğin amniyon sıvısının miktarının gerekenden daha az olması
veya  bulunmaması durumu­nda, bir seri anormallik baş göstermeye başlar.
Uzuvlar kasılır ve deforme olur. Eklemler  bütünleşir, deri bollaşır,
baskı nedeniyle yüz deforme ol­ur. En ciddi sorun ise akciğerlerin
oluşumundaki bozukluktur. Bu durumda, bebek doğduk­tan hemen sonra ölür.


Konuyla ilgili aramalar: amnios sıvısı nedir , Amnios sıvısının azalması
--> GEBELİK - DOĞUM BİLGİLERİ ANA SAYFASINA DÖN <--