6 Eylül 2010 Pazartesi

Hamilelikte Psikolojik Bozukluklar, Gebelikte Psikolojik Bozukluklar

Sponsorlu Bağlantılar:


Hamilelikte Psikolojik Bozukluklar, Gebelikte Psikoloji

Bazı durumlarda gebelik, ruhsal dengenin bozulması için önemli bir etkendir. Özellikle doğum ve an­nelik hakkında yeteri kadar eğitilmemiş bir kadın, zaman zaman aklına gelecek birçok sorulara karşılık veremeye­cek ve tek kelime ile bunalacaktır.

Ayrıca, çevrenin kendisine yap­tığı yalan yanlış telkinler eğitil­memiş bir anne adayının ruhsal dengesini de bozacaktır. Her şey­den önce gebeliğin ve doğumun normal bir olay olduğunu ka­bul etmek gereklidir.

Günümüzde ilerleyen tıbbi ve teknik olanaklar sayesinde ar­tık doğum, anne ve çocuk için binde bir dahi tehlikeli olmamakta­dır. Eğer genç anne adayı, kendisini ya bir doktor ya da bir ebe­nin öğütlerine göre ayarlarsa o zaman korkunun ne kadar gerek­siz olduğunu anlayacaktır. Öte yandan konuy­la ilgili olarak yazıl­mış kitaplar yoluyla da bu eğitim yapılabilir.

Böyle hallerde kocanın gebe olan eşi­ne karşı son derece an­layışlı davranması gerekmektedir.


Gebelikte rastlanan ruhsal rahatsızlıklar ruh hekimleri tarafın­dan iyi edilebilir. Normal sınırlar içinde kalan depresyonlar, en çok görülen ruhsal bunalımlardır. Sözgelişi, 'Acaba normal do­ğum yapabilecek miyim?' ya da 'Çocuğum eli yüzü düzgün dünyaya gelecek mi?' gibi soru­ları gebe kadın kendi kendine sürekli sorar ve buna cevap bulmaya ça­lışır. Bu sorulara saplantı herhal­de normal değildir ve doktorun yardımı gerekir.

Burada doktorun vereceği öğütler, kocanın ve çevrenin olumlu etkileri genç anne adayına yardımcı olacaktır. 10 aylık bekleme süresini güzel şeyler düşü­nerek, hayal ederek geçirin. Bebeğinizi doğurduktan sonra siz de endişelerinizin ne kadar ge­reksiz olduğunu göreceksiniz.


Etiketler: hamilelikte psikoloji, hamilelikte psikolojik sorunlar, hamilelikte psikolojik durum, hamilelikte psikolojik tedavi, hamilelikte psikolojik destek, hamilelikte psikolojik bozukluklar, gebelikte psikolojik sorunlar