4 Eylül 2010 Cumartesi

Kızlık Zarı (Hymen) Nedir ? Kızlık Zarının Yapısı Nasıldır? Kızlık Zarı Hakkında

Sponsorlu Bağlantılar:

Kızlık Zarı (Hymen) Nedir ? Kızlık Zarının Yapısı Nasıldır ?
Kızlık Zarı (Hymen) Nedir ?


Anatomik ve fizyolojik açıdan kız­lık zarının bilinen bir işlevi yoktur.
Genital sistem enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir işlevi ol­duğu düşünülmesine karşın, ortada delik olan bir yapı­nın nasıl olup da enfeksiyonlara karşı koruyucu olabileceği kesin olmadığından bu görüş tam olarak geçer­li değildir.


Kızlık zarı, haznenin giriş duvarında bulunan in­ce bir dokudur.
Bu dokunun şekli her birey­de farklıdır.
Çoğu genç kızda ilk cinsel birleşmede ya da sonra­sında kanama olmayabilir.
Kızlık zarı kişinin bakire olup olma­dığını kanıtlamaz.


Kızlık Zarının Yapısı Nasıldır ?


Kızlık zarı mukoza denilen, ağız içi yapısı­na benzeyen bir yapıya sahiptir. Bazı kadınlarda doğuştan itiba­ren bulunmayabilir.


Kızlık Zarı Nerededir ?


Kızlık zarı haznenin (vajinanın) girişin­dedir. Yani, çoğu kız ve erkeğin düşündüğü gibi haznenin (vajinanın) 5-6 cm içinde değil­dir.
Kızlık zarı vajina (dölyolu) girişin­de, yaklaşık 1–2 cm içeridedir.


Kızlık Zarı Hakkında Merak Edilen Sorular;


1. Kızlık Zarı Cinsel İlişkide Mutlaka Kanar mı?


Kızlık zarı nispeten esnek olması­na karşın, vajinanın içine girme denemelerinde (cinsel ilişkiyle, parmaklarla veya muayene aletleriyle) kolay­lıkla yırtılan ve kanayan bir anatomik yapıdır.


Ancak kişiler arası önemli yapısal farklı­lıklar nedeniyle kızlık zarı aşırı esnek olanlarda veya zar üzerinde yapısal ola­rak az sayıda damar bulunması durumunda ilk cinsel ilişkide kanama gerçekleş­meyebilir.


Kızlık zarının ilk cinsel ilişkide ki kana­ma sıklığını belirleyen bir çalışma olmamakla beraber deneyimler kadınların muhtemelen %1-2'sinde kızlık zarının ya aşırı esnek olması ve­ya damarlanmasının az olması nedeniyle ilk cinsel ilişkide kanama­dığını göstermektedir.


2. Kızlık Zarı İlk Cinsel İlişkide Aşırı Kanayabilir mi?


Özellikle erkeğin çok aceleci ve sert davranması durumun­da ufak yapılı kadınlarda zarla birlikte vajina dokusu da yırtılabi­lir. Bu durum çok aşırı kanamayla seyreden ve büyük olasılıkla dikiş atılarak tedavi edilmesi gereken b­ir durumdur. Kızlık zarının çok aşırı sert yapısı olması da bu duruma katkı­da bulunabilir.


Normalde ilk ilişkide oluşan kanama birkaç dakika içinde en geç ya­rım saatte durur. Eğer kanama çok şiddetli olursa veya uzun süreler geçmesi­ne rağmen durmazsa böyle bir durum söz konusu olabileceğinden doktora başvur­mak gerekir.


Bazı durumlarda ilk ilişkide kanama olur, yır­tık yeri iyileşir, daha sonraki ilişkilerde tekrar kanar. Bu da kızlık zarının aşırı sert ve­ya fazla "damarlı" olmasından kaynaklanır. Kanama miktarı fazla değil­se, her ilişkide oluşan kanama kısa süreliyse endişelenecek bir durum yoktur.


3. Kızlık Zarı İlişki Dışında Ne Zaman Yırtılır?


İlişki dışında nadir olarak bazen uzak doğu spo­ru, jimnastik gibi aktif ve normalin dışında bacak açma hareketi yapanlarda, kaza ve ba­zen düşmelerde yırtılabilir.


Yırtılmış bir kızlık zarının ne tara­fından ve nasıl yırtıldığı bilinemez, ilişkide penis ile mi, parmak veya başka bir nesneyle mi ve­ya düşme veya başka bir nedenle mi yırtıldığı bilinemez.


4. Kızlık Zarının Ne Zaman Yırtıldığı Bilinebilinir mi?


Yırtılmış olan bir kızlık zarının ne za­man yırtıldığı da bilinemez ancak yırtılmadan sonraki yaklaşık ilk 7-10 gün içerisinde muayene edi­lirse yeni olduğu söylenebilir, yoksa ister bir ay ister 10 yıl önce olmuş olsun fi­kir yürütülemez, ne zaman yırtıldığı bilinemez.


5.­ Yırtılan Kızlık Zarı Sonra Tekrar İyileşir mi? Kapanır mı?


Hayır, farklı bir yapıya sahip olan kızlık zarı­nın yırtılan kısımları hiç bir zaman kendiliğinden tekrar birleşmez.


6.­ Mastürbasyon Yaparken Yırtılabilir mi?


Eğer içinize bir şey sokmadan sadece sür­tünme yoluyla mastürbasyon yapıyorsanız yırtılmaz.


7.­ Kızlık Zarının Tamiri Mümkün müdür?


Kızlık zarının tamiri mümkündür ve tüm dünyada bunu uygu­layan doktorlar ve uygulamayı talep eden kadınlar vardır. Bu tamirin başarılı o­lup olmayacağının en önemli belirleyicisi yırtılmanın ne zaman olduğu­dur. Kısa zaman önce (günler önce) olan bir yırtılma kolaylıkla tamir edilebilir. Çok sayıda cinsel ilişkide bulunmuş, doğum yapmış kadınlarda ise kızlık zarının parçaları azalmış olduğun­dan tamiri çok zor olabilir, başarısız olabilir.


8.­ Bu Ameliyatta Kullanılan Dikiş İpliklerinin Özelliği Var mı?


Bu operasyonda vicryl veya katgut adı verilen sü­türler işlemin özelliğine göre değişir. Ameliyatlarda en sık kullanılan ipliklerdir. Türkiye'de üretimi yapılmamakla birlikte tüm medikal marketlerde kolaylıkla bulunabilen ipliklerdir.


9.­ Dikilen Kızlık Zarı Yüzde Yüz Kanar mı?


Evet, eğer bu işin uzmanı tarafın­dan dikilmişse dikilen bir zar yüzde yüz kanar.


10.­ Dikilen Bir Kızlık Zarının Dikildiği İlişkiye Gireceğim Kişi Tarafından Anlaşılır mı?


Kesinlikle hayır, sade­ce kadın doğum uzmanları veya adli tıp uzmanları bunu anlayabilir.


11.­ Kızlık Zarı Dikilmesi İçin İlişki Sayısının veya Ne Kadar Süredir İlişkiye Girildiğinin Önemi Var mıdır­?


Hayır, yoktur, çocuk doğur­muş kadınlarda dahi bu kızlık zarı tamir edilir.


12.­ Kızlık Zarım Yırtılmıştı, Diktirmiştim, Tekrar Diktirebilir miyim?


Evet, defalarca dahi tamir edilebili­nir.


13.­ Kızlık Zarı Dikişi Acıtır mı? Ne Kadar Sürer? Nasıl Bir Ameliyattır?


Hayır, acımaz, siz uyutularak veya o bölge uyuş­turularak yapılır,10 ila 30 dakika arasında sürer, operasyondan sonra rahat­lıkla yürüyebilir veya çalışabilirsiniz. Hiç kimse sizin böyle bir operasyon geçirdiği­nizi anlamaz.


14.­ Dikildikten Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Duş, Havuz Gibi Şeyler Zararlı mıdır?


Özel bir şey gerektirmez ilk bir kaç gün hekimi­nizin önerilerine uymak gerekir, rahatlıkla bir kaç gün sonra duş alabilir­siniz.


15. Kızlık Zarı İlişkiden Ne Kadar Zaman Önce Dikilmelidir?


Bu kızlık zarınızın tipi­ne ve hekiminizin yapacağı ameliyata bağlıdır, bazen bir kaç ay evvel, bazen bir kaç gün evvel bazen de bir yıl ön­ce dikmek gerekir.


16. Kızlık Zarı Bozulmadan Gebelik Oluşabilir mi?


Evet. Gebelik oluşması için kızlık zarının bozul­ması şart değildir. Yukarıda anlatıldığı gibi esnek olan bir zar tam bir cinsel ilişki­de bozulmamış olmasına karşın gebelik oluşabilir. Diğer bir yol da yine ender görül­mesine karşın erkeğin kızlık zarına çok yakın bir yere boşalmasıdır. Spermler olduk­ça hareketli hücreler olduklarından vajinanın girişinden rahim ağzına ve buradan da iç Genital sisteme geçerek gebe­liği başlatabilirler.


17.­ Muayenede Kızlık Zarının Sağlam Olup Olmadığı Anlaşılabilir mi ?


Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının yaptığı bir muayen­ede kızlık zarının yırtılmış olup olmadığı, yırtılmışsa bunun eski bir yırtık mı, yeni bir yır­tık mı olduğu anlaşılabilir. Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları resmi bir kurum­da adli tabip olarak görevli olmadıkları sürece bu muayeneyi yapmamayı ter­cih etme veya muayene sonucunda rapor vermeyi reddetme özgürlüğüne sahiptir­ler. Dahası Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları hastanın kendisi dışındaki birine muayene sonu­cunu bildirmek zorunda da değildirler.