11 Eylül 2010 Cumartesi

Kuyruksokumu Ağrısı? Kuyruksokumu ağrısı Uzm.Dr. Görüşleri

Sponsorlu Bağlantılar:


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elif Gürkan, tıpta "koksigodini" diye adlandırılan kuyruk sokumu ağrısı hak­kında bilgi verdi.

Kuyruk Sokumu Ağrıları Neden Olur?

Kuyruk sokumu ağrıları omurganın en alt seviye­de yerleşmiş üç küçük kemiğinden kaynaklanır.

Bu ağrılar sürekli oturup çalışan insanla­rın, doğum sonrası hanımların, kuyruk sokumu üzerine düşen veya sert bir yere çarpan­ların büyük sorunudur. Çünkü bu küçük kemik arasındaki eklemlerde oynamalar ve hat­ta çıkıklar oluşur. Özellikle oturur pozisyondan kalkarken şiddetli ağrı oluşturur. Bu prob­lem özellikle seyahat , sinema, tiyatro gibi uzun süre oturmak gereken yerlerde artar. Ba­zı hastalarda ise ilginç bir şekilde başlatıcı hiçbir sebep yoktur.

Halk arasında çoğunlukla kuyruk sokumunda kı­rık olduğu düşünülen durumlar aslında çıkıktır. Çünkü düşme ile eklemler zedelenmiş, kemik­ler arasında gevşeklik ve çıkık baş göstermiştir..

Ağrı başlayınca uzun sürer 1 - 2 yıl rahatsız ede­bilir. Hatta daha uzun yıllar ve hayat boyu sürebilir.

Teşhiste Ne Yapılır ?

Teşhis için dinamik röntgenler çekilir ve ara­daki açı farkı ölçülerek enjeksiyon için karar verilir. Uygun seçilmiş hastalar­da yapılacak özel enjeksiyonla %80 başarı sağlanmaktadır.

Tedavide Ne Yapılır ?

Tedavide Fransız Doktor Jean Yves Maigne’nin buluşu olan ve özel bir teş­his ve tedavi olan kuyruk sokumu (koksiks) enjeksiyon­ları kullanılmakta.

Burada farklı olarak ağrı­nın kuyruk sokumunda hangi parçadan kaynaklı olduğu bulunur ve bu bölgeye enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon sıra­sında tıpta skopi veya bilgisayarlı tomografi denen yöntemlerin rehberliğinden yarar­lanılır. Bunlar doğrudan o bölgeyi ışın altında görerek problemli bölgeyi tes­pit ederek yapılan enjeksiyonlardır. Enjeksiyon süresi 5 dakikadır. Bu bölge sinir ve damarsal yapı­lar yoğun olmadığından risk yok denecek kadar azdır. Enjeksiyondan sonraki 1-2 haf­ta içinde ağrı hızla geriler. Nadiren ikinci enjeksiyon gerekir.

Kuyruk sokumunu Çekme ve Elle tedavi yöntemleri;

Enjeksiyon tedavisine cevap verme­yen az sayıda hasta vardır. Uygun olduğu düşünülen hastalara manuel yani elle tedavi uygulanabi­lir. Bu tedavi çoğunlukla birden fazla kez yapılırsa sonuç alınabilecek bir yöntem­dir. Bilinçsiz kişilere yaptırmak doku hasarına yol açabilir. Özel bir eğitim ve tecrübe gerek­tirir.

Oturma simidi uzun süre oturanlar­da yardımcıdır, tedavi edici değildir, koruma amaçlıdır. Bu hastalarda nadiren cerrahi teda­vi gerekir. Kuyruk sokumu ağrısı olan hastada ilk tedavi olarak kemiğin çıkarılma­sı düşünülmez çünkü leğen kemiğinin içindeki organları alttan destekleyen kasların yapış­ma noktasıdır. Çıkarılması durumunda vücuda gerekli bir doku alın­mış olur.

Kuyruk Sokumu Ağrıyan kişiye sorulabilecek sorular;

Kuyruk sokumu ağrınız ne zaman baş­ladı ?
Ağrı oturunca artı­yor mu ?
Mesleğiniz sürekli oturma­yı gerektiriyor mu ?
Ağrı otururmadan kalkar­ken özellikle artıyor mu ?
Ağrıyı başlatan bir zorlanma, düş­me, sert zemine çarpma var mıydı ?
Bayanlar için hamilelikle ve doğumla ağrı­nın başlamasının ilgisi var mı ?
Çocukken kuyruk sokumu üzeri­ne düştünüz mü ?
Düştükten sonra ağrı bel­li aralarla tekrar etti mi ?
Ağrıyı bel ağrısı ile karıştırma­mak gerekir. Tam olarak ağrıyan yeri gösterir misiniz ?
İlaç tedavisi veya herhan­gi bir işlem yaptırdınız mı ?
Gece uyandıran bir ağ­rı var mı ?

Kaynak:haberturk