6 Eylül 2010 Pazartesi

Kuyruk sokumu ağrısı nedir? Kuyruk Sokumu Ağrısının Teşhisi, Kuyruk Sokumu Ağrısı Tedavisi

Sponsorlu Bağlantılar:

Kuyruk sokumu ağrısı nedir? Kuyruk Sokumu Ağrısının Teşhisi, Kuyruk Sokumu Ağrısı Tedavisi


Sürekli oturarak çalışanlarda, kuyruk sokumu üzerine düşenlerde ve bu bölgeyi sert bir ye­re çarpanlarda daha sık rastlanan kuyruk sokumu ağrılarının nedenleri ve tedavi yöntem­leri.


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzm. Dr. Elif Gürkan, tıpta koksigodini diye adlandır­ılan kuyruk sokumu ağrısı hakkında bilgi verdi.


Kuyruk Sokumu Ağrıları Neden Oluşur?


Kuyruk sokumu ağrıları omurganın en alt seviye­de yerleşmiş 3 küçük kemiğin­den kaynaklanır.


Bu ağrılar sürekli oturarak çalışan insanların, doğum sonrası hanım­ların, kuyruk sokumu üzerine düşen veya sert bir yere çarpanların büyük sorunudur. Çünkü bu küçük kemik arasındaki eklemlerde oy­namalar ve hatta çıkıklar oluşur. Özellikle oturur pozisyondan kalkarken şiddetli ağrı yapar. Bu problem ö­zellikle yolculuk , sinema, tiyatro gibi uzun süre oturmak gereken yerlerde artar. Bazı hastalarda ise ilginç bir şekilde başlatıcı hiç­bir neden yoktur.


Halk arasında çoğunlukla kuyruk sokumunda kırık olduğu düşü­nülen durumlar aslında çıkıktır. Çünkü düşme ile eklemler zedelenmiş, kemikler arasında gevşeklik ve çıkık gelişmiştir.


Ağrı başlayınca uzun sürer 1-2 yıl rahatsız edebilir. Hatta daha uzun yıl­lar ve hayat boyu sürebilir.


Kuyruk Sokumu Ağrısı Teşhisinde Ne Yapılır?


Teşhis için dinamik röntgen­ler çekilir ve aradaki açı farkı ölçülerek enjeksiyon için karar veririlir. Uygun seçilmiş hastalarda yapılacak özel enjeksiyonla % 80 başarı sağlanır.


Kuyruk Sokumu Ağrısı Tedavisinde Ne Yapılır?


Tedavide Fransız Doktor Jean Yves Maigne’nin bu­luşu olan ve özel bir teşhis ve tedavi olan kuyruk sokumu (koksiks) enjeksiyonları kullanılmakta.


Burada farklı olarak ağrının kuyruk sokumunda hangi parçadan kaynaklı olduğu bu­lunur ve bu bölgeye enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon sırasında tıpta skopi veya bilgisayarlı tomografi denen yöntemlerin rehber­liğinden yararlanılır. Bunlar doğrudan o bölgeyi ışın altında görerek problemli bölgeyi tespit ederek yapılan enjeksiyonlar­dır. Enjeksiyon süresi 5 dakikadır. Bu bölge sinir ve damarsal yapılar yoğun olmadığından risk yok denecek kadar azdır. Enjeksiyondan sonraki 1-2 hafta içinde ağrı hızla geriler. Nadiren ikin­ci enjeksiyon gerekir.


Kuyruk sokumunu Çekme ve Elle tedavi yöntemleri;


Enjeksiyon tedavisine cevap vermeyen az sayıda hasta vardır. Uygun oldu­ğu düşünülen hastalara manuel yani elle tedavi uygulanabilir. Bu tedavi çoğunlukla birden fazla kez yapılır­sa sonuç alınabilecek bir yöntemdir. Bilinçsiz kişilere yaptırmak doku hasarına yol açabilir. Özel bir eğitim ve tecrübe gerektirir.


Oturma simidi uzun süre oturanlarda yardımcıdır, tedavi edici değildir, koruma amaçlıdır.


Bu hastalarda nadiren cerrahi tedavi gerekir. Kuyruk sokumu ağrısı olan hastada ilk tedavi olarak ke­miğin çıkarılması düşünülmez çünkü leğen kemiğinin içindeki organları alttan destekleyen kasların yapışma noktasıdır. Çıkarıl­ması durumunda vücuda gerekli bir doku alınmış olur.


Kuyruk Sokumu Ağrıyan kişiye sorulabilecek sorular;


Kuyruk sokumu ağrınız ne za­man başladı?
Ağrı oturmakla artı­yor mu?
Ağrı oturur konum­dan kalkarken özellikle artıyor mu?
Mesleğiniz sürekli otur­mayı mı gerektiriyor?
Başla­tan bir zorlanma, düşme, sert zemine çarpma var mıydı?
Bayanlar için hamilelikle ve doğumla ağ­rının başlamasının ilgisi var mı?
Çocukken kuy­ruk sokumu üzerine düştünüz mü?
Düştükten sonra ağrı belli ara­larla tekrar etti mi?
İlaç tedavisi veya herhan­gi bir işlem yaptırdınız mı?
Gece uyandı­ran bir ağrı var mı?
Ağrıyı bel ağrısı ile karıştırma­mak gerekir. Tam ağrıyan yeri gösterir misiniz?


kaynak: haberturk.com
--> SAĞLIKLI BİLGİLER ANA SAYFASINA DÖN <--