10 Eylül 2010 Cuma

Saç Dökülmesi? Alopesi Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Saç Dökülmesi (Alopesi):

Alopesi, yani saç dökülmesi kadınla­rı da erkekleri de üzüyor. Çünkü gözle görülen bir sebep yokken her tarak darbesinde saçlar akıyor, cılızlaşıyor ve hacmi azalı­yor.

"Pelade" yani saçın para şeklinde dökü­lüp kafa derisinin ortaya çıkması ise paniği artırıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Memduh Altaç, son zamanlar­da saç dökülmesi şikayetiyle gelen hasta sayısında artış olduğunu söylüyor. 'NTVMSNBC' artışın nedenleri­ni, saç dökülmesinde geri kazanımın ne kadar mümkün olduğunu Dr. Altaç'a sordu.

"Bir Taramada Yüz Tel Saç­"

Alopesiyi, "Bir taramada yüzün üstünde saç telinin dökülmesi" olarak tanımla­yan Dr. Altaç, "Bir günde değil, bir taramada yüz telin gel­mesi gerekir. Her taramada saç gelebilir ancak bu bizim için önemli değildir, çünkü saç da diğer canlılar gibi doğar, yaşar ve ömrünü tamamla­dıktan sonra ölerek dökülür. Bir saç öldükten sonra folikülden taze saç çıkar, onun eski haline gelme­si için en fazla iki ay geçmesi gerekir" dedi.

"Günümüz koşullarında artan stres ve düzensiz beslen­me nedeniyle saçlarımız daha fazla dökülüyor"diyen Dr. Altaç'a göre, doğal yapısından uzakla­şan her şey artışta rol oynuyor.

Ciddi Bir Hastalık Habercisi de Olabilir­.
Dökülme, stres kaynaklı veya mevsim­sel olabileceği gibi çok ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Tiroid hastalıkları, ağır enfeksiyonlar, kansızlık ve kanser gi­bi.

Erkeklerde androjen hormonunun yüksekliğin­de, kadınlarda ise süt verme dönemlerinde dökül­me artıyor. Her iki cins için genetik yatkınlıktan bahsetmek de müm­kün. Ailesinde saç dökülmesi olanlarda genetik geçiş görülebiliyor.

"Para şeklindeki dökülmelerin kaynağı tamamiyle psikolojik"
Saçın para şeklinde bölgesel dökülmesine halk arasında saç kıran deni­yor. Dr. Altaç'ın sorunla ilgili görüşleri şöyle:

"Saç kıran, mantarların yaptığı bulaşıcı bir hastalıktır­. Halk arasında para şeklindeki açılmalara da saç kıran deniyor, ancak bu farklı bir sorun, biz bu­na pelade diyoruz. Total pelade, saçların tümüyle kaybolmasıdır ve immün sistem yetmezliğinde gelişir. Bunun tedavi­si ve geri dönüşümü bir hayli zordur, altındaki nedeni de mutlaka bulmak gerekir. Yani ne­den, sistemik bir hastalık mı, enfeksiyon mu diye bakmak gerek. Total paledada psikosomatik durumdan pek bahsedemeyiz ancak para şeklind­eki açılmalar tamamen psikosomatik kökenlidir."

"En Fazla %40'ı geliyor"
Tedavide hasta dermolojik ve psikolojik yönden değerlendirili­yor. Dr. Altaç, "Kan değerlerine, guatr testlerine bakar, iç organları tararız. Sebebe yönelik ve lokal tedavi­de saç kimyasallarını içeren hap ve solüsyonlar, kıl foliküllerini besleyen ve uyaran ilaçlarla saç­ların geri gelmesine yardımcı oluruz" diyor.

Dr. Altaç, saçların geri kazanımıyla ilgili ola­rak ise, "Erkeklerde dökülen saçların maksimum yüzde kırk kadarı geri geliyor. Ama gelen saç daha sonra yine dökü­lebilir. Kadınlarda da oran hemen hemen aynı ama kadınlarda saç uzun olduğu için dökülmüş yerlerin örtülmesi daha kolay olur ve es­tetik olarak daha iyi görünür."

Ülkemizde saç dökülmesiyle ilgili istatistiki çalışma bulun­muyor, ancak sorunun bazı bölgelerde daha fazla görüldüğü biliniyor. Dr. Memduh Altaç bu­nu, "Mesela Karadeniz bölgesinde kara lahananın fazla yenmesi tiroid hormonunun artmasına neden olduğu için kadınlarda saç dökülmesi daha sıktır" diye ör­neklendiriyor.

"Suyun Sertliği ve Şampuanın PH'ı"
Mezoterapinin de kullanıldığı, lazerin ise iyi sonuç ver­mediği tedavinin süresi tamamen kişiye bağlı. Peki sağlıklı, gür ve parlak saçlara sahip olmak için ne­ler yapılmalı?

"Yağlanmayı dengeye getiren, ph’ı 5.5 olan şampuanları ter­cih etmek, kireçli su kullanmamak önemli. Ancak hepsinden önemlisi iyi beslenmek ve stresi iyi yönetmek. İçiliyorsa siga­rayı bırakmak, ağır kızartmalardan uzak durmak, meyve sebze ağırlıklı beslenmek, günde 8 saat uyu­mak ve güneşte fazla kalmamak gerek."

"Sarımsak ve Acı Biberin Fatura­sı Ağır Olabilir"
Dr. Altaç'a saç dökülmesinde sarmısak, kırmı­zı acı biber gibi yöntemlerin halk arasında revaçta olduğunu hatırlatıyoruz. Altaç'ın Yorumu:

"Bunlar genelde para para açılmanın olduğu durumlar­da yapılır. Bölgenin irite edilerek kanlanması ve saçın çıkması sağlanır. Bazen işe yarayabilir an­cak ağır faturaları da olabilir. Sarmısağın dozunu aşıp deriyi tahrip ederseniz, oradan bir daha saç çık­ması imkansız olabilir. Onun için bu tür şeyleri yapıp zamanınızı ve sağlığınızı kaybetmekten­se bir uzmana danışmakta fayda var.

Bu tür alternatif uygulama­lara sıcak bakmıyorum çünkü tedavide etkili olduğuna inanmı­yorum. Ayrıca alternatif tıp uygulaması yapma­nın da suistimale açık bir durum olduğunu düşünüyorum."

NTVMSNBC'den

--> GÜZELLİK, SAÇ VE CİLT BAKIMI SAYFASINA DÖN <--