9 Eylül 2010 Perşembe

Bebeklerde Kaka Rengi, Kaka renkleri

Sponsorlu Bağlantılar:

Bebeklerde Kaka Rengi, Bebeklerde Kaka renkleri, Bebeklerde Dışkı Renkleri

Dışkı Nedir?
Bebeğinizin ilk dışkısı genelde koyu renkte olur ve bu "mekonyum" yani ilk dı­şkı olarak adlandırılır. Bu genellikle kalın ve yapışkan şeklinde ve yeşilimsi siyah renginde olur. Büyük ihtimal­le bunu ilk dışkıdan sonra görmeyeceksinizdir.

Bebeğiniz sütü yutar ve bu midede asit salgıları sayesin­de sindirilir ve ince bağır­sağa doğru yola çıkar. Sindirilen besin değerleri ve su kan dolaşımı ile birlikte vücutta emi­lir ve gerekli bölgelere iletilir, daha büyük ve sindirilemeyen (lif gibi) kısımlar vücutta yolculuk­larına devam eder. Sindirilemeyen besinler in­ce bağırsağa olan yolculuk­larında biraz tembel davranir ve oyalanarak gitmeye devam ederse, yolcu­luğa birlikte çıktıkları suyun vücut tarafından emile­cek yeterli süresi olur ve bu sebep­le dışkı sert olur. Alternatif olarak, sindirilemeyen kısım vücutta çok çabuk ilerl­erse suyun emilmeye vakti olmaz ve dışarı atılan dış­kı biraz gevşek olabilir. (ishal)

Dışkı ince bağırsaktaki yolculugu esnasında, yolda gider­ken çeşitli sindirim suları ve bakterileri veya diğer kimyasal oluşumları bünyesine katarak ilerler ve bu oluşumlar dışkının renginin ve koku­sunun oluşumunda önemli rol oynarlar.

Anne sütü içeriğinin etkileri:
Yukardaki bilgilere ek olarak, tüketilen yemek çeşidi­inde kakanın renk ve kokusunda fark­lılıklara yol açabilir. Anne sütünün tüm içeriği normalde vücut tarafından tamamen emilmelidir. Bazı za­man­larda anne sütünün emiliminden geriye kalan çok az bir kalıntı olur ve bu bebeğin gün­ler boyunca dışkı atmam­asına neden olur. O bir taraftan, anne sütü ile beslenen bir çok bebek her beslenmeden sonra az miktarda ve gevşek dış­kı üretirler, en azından kısa bir sür­eliğine. Biberondan beslenen bebeklerin genelde daha koyu ve daha sey­rek dışkı atmaları beklenir.

Fakat en önemlisi tüm bebeklerin birbirinden farklı ol­du­ğunu algılamaktır. Unutmamak gerekir ki her bebeğin kendi metabolizmasına ve özelliklerine bağlı olarak normal olarak adlandırabi­lecek dışkı çeşiti vardır.

Bebeğinizi 3-4 aydan sonra anne sütü dışın­daki ürünlerle beslemeye başladığınızda, Bebeğinizde yeşilimsi ve farklı renklerde/ oluşumlarda dışkı görülebilir. Bunun kötü bir an­lamı yoktur çünkü bebeğiniz sadece vüc­uduna yeni katılan maddelere alışmaya çalışıyordur. Eğer bu durum devam eder­se bir süreliğine tekrar sadece anne sütü ile beslemeye dev­am ediniz ve kakasındaki oluşumları gözlemleyiniz. Büyük ihtimal­le kakasının normale döneceğini göreceksiniz.


İlgili anne ve babalar için ipuçları­:
Bebeğinizin kakasının rengi değişiyorsa bunda korkulacak bir­şey yoktur. Normal bebeklerde, yeme alışkanlığı ve beslenme modeli değiştikçe dışkısının rengide değişecektir Kaka renginin deği­şimi çok nadir ol­arak bebeğinizde sindirim bozukluğu olduguna işaret gösterilebilir ama bu çok küçük bi­r olasılıktır. Genelde renk değişimi sadece sind­irim artıklarının ince bağırsağa doğru yolculuğu sırasında ön­lerine çıkan sarı/yeşil/kahverengi/turuncu renk pigmentlerinin artıkların içine katılmasıy­la oluşur. Bu renk pigmentleri, yukarıdada belirtildiği gibi sindirim suları, bakteriler (zararsız bakteriler) ve kimyasal oluşu­mlar olabi­lir.

Ne zaman endişelenmelidir?
Eğer bebeğinizin dışkısının rengi kireçli suyu andıran beyaz rengind­eyse, karaciğerinde sindirim görevini üstlenen sindirim suyu eksikliği olabilir.

Eğer dışkı katran karası renginde ise, Sindirim bölgesinde kanayan bir böl­ge ola­bilir ve bu kan ince bağırsakta siyaha dönüşebilir.

Eğer dışkı içinde parlak ve taze kan görülür­se, Anüse çok yakın bir böl­gede kanama olabilir (anüse yakın olduğu için siyaha dönüşmesine vakit olmamıştır).

Tekrar söylemekte yarar görüyoruz, Yeşil, Sarı ve turuncu rengi kaka görülür­­se bunda endişelenecek bişey yoktur. Bu sadece yenilen yemekle ilişkilidir ve sindirim bozuk­luğuyla çok çok nadir ola­rak alakalıdır.


Konuyla ilgili aramalar: turuncu kaka , yeşil kaka , kahverengi kaka , kakanın rengi , dışkının rengi

--> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <--