9 Eylül 2010 Perşembe

Lohusalık Dönemi, Laktasyon Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:Lohusalık Dönemi, Loğusa Kadın

Doğumdan sonra plasentanın atılmasın­dan, üreme organlarının normale dönmesine dek
geçen 6 haftalık süredir. Bu dönem deki kadına lohusa veya puerpera denir.

Lohusallık dönemde şu değişik­likler görülür:
Vajen yolu ile akıntı olur, bu akıntı loşi adım alır.
Üreme organlarının büyüklüğü ve pozisyonu normale döner buna involüsyon denir.
Süt salgılanması baş­lar ve devam eder, bu olaya laktasyon denir.

Loşi ve Karakteri:

Loşi, doğumdan sonra uterusun desidua tabakasının vajina yo­lu ile kan ve serum şeklinde dışan atılmasıdır. Toplam miktan 400-1200 mi kadardır. Loşi ekşimsi bir kokuya sahip olup, içinde doku anıklan, serum, mukus, lenfatik sıvı, kan ve lökosit bulu­nur. Loşi involüsyon süresince farklı özellikler gösterir buna bağlı olarak değişik isimler alır.
a) Loşi rubra: İlk 3 gün içinde görülen loşidir. Fazla miktarda, kır­mızı renkli, kanlı ve zaman zaman içinde küçük pıhtılar içeren bir özellik gösterir.
b) Loşi seroza: Loğusalığın 4. ve 10. günleri arasında görülen loşidir.
c) Loşi alba: Loğusa­lığın 10. gününden sonra az miktarda kirli beyaz-sarımtırak renkte, kokusuz loşidir. İnvolüsyon tamamlanıncaya kadar sürer.

İnvolüsyon, Uterus İnvolüsyonu

Doğumdan hemen sonra fundus simfisis pubis ile umblikus arasın­da orta hattadır.
Doğumdan 6-12 saat sonra fundusun tepesi orta hatta umblikus seviyesindedir.
1. gün sonra fundus umblikusun 1-2 parmak altında his­sedilir.
3. gün fundus umblikusun 3 parmak aşağısındadır.
8.­gün simfisis pubisin 1-2 parmak üzerinde­dir.
12. günden sonra artık karından elle hissedilmez.
Serviks doğumdan 2 ay sonra tamamen normale döner.

Laktasyon Nedir, Laktasyon Dönemi Zamanı

Bebeğin beslenmesi için gebelik süresince hazır­lanmış meme bezlerinin doğumdan sonra süt salgılamasına laktasyon denir.

Memeler gebelik boyunca önce ovaryumlardan, daha sonra gebeliğin ilerlemesiyle plesantadan salgıla­nan hormonların (östrojen, progestsron, HCG ve diğer hormonlar) etkisiyle büyürler. Gelişen memeler süt salgılamak için hazırlanırlar. Gebeliğin son aylanna doğ­ru memelerde süte benzer bir salgılama vardır. Beyaz, sarımtırak renkteki bu süte kolostrum (ön süt) denir. Kolostrum, bol miktarda vitamin ve koruyucu madde içerir.

Laktasyonda

Doğumdan sonra plasentanın vücuttan atılması ile hipofiz bezinden salgılanan prolaktin hormonu süt bez­lerine etki ederek bunların süt salgılamasına neden olur
Süt salgılanmasının devam etmesi için, bebeğin memeyi emmeye hemen başla­ması gerekir. Memenin emilmesiyle ilgili meme başındaki sinirlerin almış olduğu uyanlar hipofiz ve hipotalamustaki merkeze ulaşarak prolaktin hormonunun salgılanması­nı sağlarlar.
Memelerde salgılanan sütün dışarı çıkması ise, bir yan­dan çocuğun annesini emmesi, diğer taraftan emme refleksiyle hipofizden salgılanan oksitosin hormonunun süt kanalların­daki düz adele lifleri­ni sıkıştırmasıyla olur.


Konuyla ilgili aramalar: lohusalık dönemi , doğum sonrası kanama kontrolü , Laktasyon Nedir