4 Eylül 2010 Cumartesi

Gebelik Toksemisi, Hiperemesis Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelik Toksemileri, Hiperemesis Nedir?

Bu hasta­lıklar iki ayrı grupta toplanır.
1 - Erken gebelik toksemisi. 2- Geç gebelik toksemisi­.
Erken Gebelik Toksemisi

Gebeliğin başlangıcında gö­rülen sabah bulantısı ve kusmala­rın, anne adayının metabolizmasını bozacak duruma gelmesine, erken gebelik toksemisi de­nir.

Gebelerin çoğunda sabahları bir bulantı duygusu, hatta çoğu kez kusma görülebilir ve kadın­lar arasında bu durum genellikle bir gebelik belirtisi olarak kabul edilir. Birçok genç anne adayı ge­beliğin ilk 2-4 aylık bölümü­nde büyük zorluklar çekmeden bu devreyi ufak tedavilerle geçiştirebilirler. Ancak, gebelik belirtileri derülen bu işare­tler bazen dayanılması olanaksız duruma gelebilir ve hatta annenin hayatını tehdit etmeye başlar. İşte bu durum ar­tık normal gebelik kusması değil, bir hastalıktır. Bu hastalığa Hi­peremesis denir. Böyle durumlarda, hasta­da sürekli olarak kusma görülür. Bir yandan kilo kaybeder, öte yandan hiçbir şey yiyip içe­mez. Hastalık uzun bir süre devam e­der.
Bilim adamları hastalığın nedenleri üzerinde uzun yıllar çalış­tıkları halde, bugün bile kesin bir sonu­ca varamamışlardır. Hasta­lığın genel nedeni olarak:

• Alerjiler
• İç salgı bezleri bozuklukları,
• Psikolojik durumlar düşünülmektedir.
Yukarda sözü edi­len nedenlerin ilki ve ikincisi daha çok dok­torunuzu ilgilendirdiği için biz burada psikolo­jik nedenler üzerinde durmanın daha yararlı olacağı kanısındayız.

Bilim adamları tarafından yapılan araştır­malar sonunda ruh­sal durumun kusma ve bulantı üzerinde önemli etkisi olduğu an­laşılmıştır.

Bu şekilde yakınmaları olan gebe­lerin günün belirli saatlerin­de açık hava gezintileri yapmaları, kendilerini sıkan konulardan, yerler­den uzak durmaları gerekir. Çevre değiştirmenin de çok önemli olduğunu eklemekte yarar var.

Doktorunuzun vere­ceği ilaçları almanıza, önerilerini dinleme­nize rağmen bulantı sürüyorsa, o zaman bunun nedeni büyük bir ola­sılıkla psikolojik değildir.