4 Eylül 2010 Cumartesi

Preeklampsi Nedir, Eklampsi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar:

Geç Gebelik Toksemileri Nelerdir?
Preeklampsi Nedir, Eklampsi Nedir? Preeklampsi Belirtileri, Eklampsi Belirtileri

Gebelik süresince görülen hasta­lıkların en tehlikelisi olan geç gebelik toksemileri hem anne, hem de çocuk için kötü sonuçlara neden ola­bilir. Özellikle doğum öncesi bakımın iyi yapılmadığı ülkelerde bu hastalık «çocuk ölümleri nedenleri» arasında ilk sı­rayı almaktadır. İşte bu nedenle doktor kontrolü sırasında en çok üze­rinde durulan hastalık, geç gebe­ik toksemileridir.

Eğer bu tehlikeye karşı doktorunuzun dediklerini tam ola­rak uygularsanız, sözkonusu hastalığa yakalan­mama şansınız %100'e yakındır.

"Eklampsi", Latince «yıldırım» demektir. Bu hastalığa tu­tulan kimse de tıpkı yıldırım çarpmışçasına krizler geçirir. Bu krizler sara nöbetine ben­zer. Hastada kol, bacak ve vücut kasılmaları olur. Gözler kayar, ağızdan köpük gel­meye başlar. Daha sonra şuur kaybı olur. Bütün bun­lar hem anne, hem de çocuk için çok tehli­kelidir. Krizlerin sık sık tekrarı anne ve çocukta oksijenizasyon bo­zukluğuna ve organlar­da yıpranmaya yol açarak kötü sonuçlar doğurabilir.
Eklampsi krizlerin­den önce hasta preeklamsi denilen bir dev­re geçirir. Bu devrenin üç önemli belirtisi şunlardır:

1 -El, ayak ve vücuttaki şiş­ler (ödem),
2-Tansiyonun artması (gebelikte minimal 90 mm/Hg maksi-mal 140 mm/Hg üzerine çık­mamalıdır).
3-24 saatlik idrarda 0.3'den fazla albümin çıkması.
Bu belirtilerden biri ya da birka­çı gebede görülürse, o zaman gebede preeklampsi durumu olduğu kabul edilir.

Bu arada hemen şunu belir­telim: Yukarda sözü edilen belirti­ler ancak doktor ve ebe kontroluyla ortaya çıkabileceğinden, ge­belik süresince kontrola gitmeyi hiçbir za­man ihmal etmeyin.
Günümüzde bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemekle birlik­te mevsimler, ırk, iklim ve beslenmeyle ilgisi olduğu ileri sü­rülmektedir.

Bu hastalıktan ne zaman kuşkulan­malı?

Gebeliğin son üç ayında aşağıdaki belirtileri kendinizde gö­rürseniz hiç vakit kaybetmeden doktorunu­za gitmelisiniz.

• Baş dönmesi, baş ağrısı, göz kararması,
• El, kol ve ayaklarda şişmeler­,
• Normalin çok üstünde kilo almak.

Eğer yukarda gösterilen belirtile­re rastladıktan sonra hemen doktorunuza başvurup onun dediklerini aynen uygularsanız, kısa zamanda şikâyetleriniz geçer ve gebeliğin en tehli­keli hastalıkla­rından birine yakalanmaktan kurtulmuş olursunuz.

Geciken vakalarda tedavi ço­ğu kez hastaneye yatırılarak ya­pılabilir.
Hastalığınız henüz başlangıç durumun­da ise, doktorunuz si­ze yalnızca istirahat etmenizi ve tuzsuz bir rejimi önerecek, aynı zamanda si­zi daha sık kontrollara çağıracaktır.