12 Eylül 2010 Pazar

Gebelikte ultrason

Sponsorlu Bağlantılar:

Ultrasonografik İnceleme

Ultrasonla inceleme günümüz batı dünyasın­da ve gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda anten­atal ba­kımın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ultrason sayesinde gebe­lik haftası sadece yedi günlük bir ya­nılgı payı ile belirle­nebilmekte ve özellikle fetal ge­lişim geriliği şüphelenilen durumlarda fe­tal gelişim değerlendirilebilmektedir. Ultrason­la yapılan başlıca ölçümler arasında biparietal çap, karın çevresi, bas. çevresi, karın çevresi oranı ve femur uzunluğu bu­lunmakta­dır. Ayrıca, ultrason incele­mesi bir çok fetal anomalinin tanı­sında kullanılan önem­li bir araçtır.