1 Eylül 2010 Çarşamba

Hamilelikte Ayak Şişmesi (Gebelikte Ayaklarda Şişme), Hamilelikte Mafsal Şişmeleri

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelikte Ayak Şişmesi, Hamilelikte Mafsal Şişmeleri

Gebe kadınların büyük bir çoğunluğunda doğumun yaklaştı­ğı günlerde ayak bilek­lerinde ve ayak sırtında şişler görülür. Biz buna ödem diyoruz. Gebeliğin son aylarında ortaya çıkan bu şiş­ler, rahmin büyüyüp bacak damarları üzerine baskı yapmasından-dır. Ödem aşırı olmadığı sürece sırtüstü yatıl­dığı ya da ayaklar yüksek bir yere kaldırıldığında kaybolursa normal kabul edilir. Ama bu önlemlere rağmen kaybol­mayan ve özellikle 6. aydan iti­baren görülmeye başlanan şişleri her zaman kuşkuyla karşılamak gerekir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Gebelikte Eklem, Gebelikte Eklem Ağrıları, Burkulması

Daha önce de söylediğimiz gibi gebelikte, eklemlerde bir gevşeme olmaktadır. Ayrıca hamilelik nede­niyle vücut ağırlaşmış ve denge normale oranla bozulmuştur. Böyle bir durumdaki kadı­nın biraz da dikkatsiz hareketi ayağı­nın kolaylıkla burkulmasına yol açabilir.


Bu nedenlerden dola­yı gebe kadın yüksek topuklu ayakkabı giyerek aslında bozuk olan dengesini daha çok bozmamalıdır. Yürüyüşle­rini her zaman düz bir yolda ve dikkatli bir şekilde yap­malıdır. Ayrıca bu yürüyüşler sırasında eşiniz de yanı­nızda olursa, bu sizin için hem ruhsal, hem de bedensel bir destek olabilir.

Hamilelikte Kramp, Gebelikte Bacak Krampları

Gebe kadın, hamileliğinin, son aylarında bacaklarına, kasığı­na birdenbire gelen ağrılarla karşılaşabilir. Genellikle bir iki dakika kadar süren bu ağrılar daha sonra geçer. Geceleri gelen bu çeşit ağrılara karşı yapı­lacak en doğru hareket, hemen ayağa kalkıp kramp giren yere masaj yapmaktır. Özel olarak yapılmış olan ge­belik korseleri ve kısa ökçeli ayakkabı kullanmak sizi bu ağrılar­dan bir parça olsun kurtarabilir.

Hamilelik süresince genç anne adayının alacağı B vitamini de bu konuda çok yardımcı olacaktır. Ayrıca bacağına ya da karnına kramp gi­ren kadının hemen yürüyüş yapması, oda içinde de olsa çok yararlıdır. Bütün bu ağrılar her gebe kadın­da görülen ve do­ğumdan sonra geçen ağrılardır.

Hamilelik Krampları Niçin Olur?

Ana rahmindeki çocuğun her pozisyon değiştirişinde bu tür ağrılar olabilir. Gebeliğin son günlerine doğru daha çok artan ağ­rılar rahmin kendisini doğuma hazırlaması için yaptığı ön çalışma­lar olarak nitelendirilebilir. Eğer sözkonusu ağ­rılar belirli aralıklarla gelişiyorsa, bunları basit bir kramp olarak değerlendirmemek ge­rekir. İlk ön­ce 10-15 dakikada bir başlayan bu ağrılar geçen za­man süresi içinde sıkiaşıyorsa durumu hemen doktorunuza ha­ber vermeli ya da bir hastaneye başvurmalısınız.