1 Eylül 2010 Çarşamba

Hamilelikte Kilo Almak, Gebelikte Kilo Almak, Gebelik Sonrası Şişmanlamamak İçin

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelikte Kilo Alımı

Gebelik, siz genç anne adayının, iki kişilik yemek yemesi an­lamına gelmez. Aksine, hamile­liğiniz süresince kilonuza özen göstermelisiniz. Hem kendiniz, hem de bebeğiniz için fazla kilo, tek kelime ile tehli­kelidir.

Sizi kontrol altında tutan doktorunuz da sizinle kesin olarak işte böyle konuşacaktır. Bu sözlere belki şaşırabilirsiniz, ama söy­lenilenleri uygulamak zorundasınız.

Hamilelikte İdeal Kilo Ne Kadar Olmalı?

Genç anne adayı hamilelik süresince en çok 12 kilo almalıdır.
Başka bir deyişle, bir gebe ortalama olarak haftada 250 gramdan fazla kilo almamalıdır. Burada hemen şunu belirtelim ki, gebeliğin ilk üç ayın­da genç anne adayı pek kilo almaz. Hatta bu­lantı ve kusmalarla kilo kaybedenlere bile rastlanır.

Gebeliğin son altı ayında kilo alma hızla artar. İşte en çok bu aylarda dikkatli olunması gerekmektedir.
Gebelik süresince alınacak kalori miktarı gebelik dışındaki normal zamana oranla hiç de tahmin edildiği gibi fazla değil­dir. (2800 kalori). Gebelikte en önemli sorun, yenen ve içilenlerin kali­tesidir.
Çocuk ana rahminde gelişirken anneden kendisi için gerekli olan temel maddeleri alır. İşte annenin dikkat etmesi ve azalmamasına çalışması gereken maddeler bu temel maddelerdir. Temel maddelerin başında proteinli besinler gelir (et, süt, yumurta, ba­lık). Gebe için pro­teinli maddelerden sonra ikinci derecede önem­li olan madde de vitaminlerdir.

Ana rahmindeki çocuk için bütün vitaminler ayrı ayrı önemli ve gereklidir. Çocuk için fosfor, magnezyum, demir, kalsiyum gibi element­ler dokuların yapımı için zorunlu olan maddeler arasında sayılabilir.

O halde gebelik beslenmesinde seçi­lecek yiyecekleri ve alı­nacak kalori miktarını tam ve iyi bir şekilde ayarlamalısınız.

Fazla kilo almaya yol açan nedenlerden biri de «Toksemi» denilen hastalık olabilir. Bunun dışında çok yeme alışkanlığı ve çevre­nin telkini de fazla kilo almada etkili olabilen faktörlerdendir.
Özellikle Türkiye'de bol karbonhidratlı, unlu besinlerin yendi­ği gözönüne alınırsa fazla kilo alma tehlikesi her kadın için vardır. Kanımızca her gebe ka­dın, gebeliği süresince bütün beslenme alışkanlıklarını bir kenara bırakarak yalnızca kendisi ve karnındaki çocuğu düşünerek iyi ve kaliteli besinleri seçmeli, yemeklerine özen göstermelidir.
Bunun dışında her anne adayının, doktorun vere­ceği rejimi kesin olarak uygulaması ve önerilen ilaçları da düzenli şekilde al­ması gereklidir.

Hamilelikte Fazla Kilonun Zararları

«Toksemi» denilen hastalık genellik­le çok kilo almış kadınlar­da görülür. Anne ve çocuk sağlığını tehdit eden bu hastalık aşırı beslenen her hamile için söz konu­su olabilir.

Ote yandan, yine fazla kilo alan kadınların doğumları norma­le oranla oldukça güç olmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar bilim adamlarının iddialarını doğrulamıştır.


Bütün bu tıbbi sakıncaların ötesinde, estetik olarak da şiş­manlığın sakıncalarını ve doğumdan sonraki şişman duru­munuzu düşünerek fazla kilo almamaya çalışmalısınız. Unutmayın ki do­ğumdan sonra, aldığınız fazla kilola­rın ancak bir kısmını atabilirsi­niz. En azından «Şişmanca» bir hanım olarak kalmak istemiyorsa­nız, kilolarınıza son derece dikkat etmelisiniz.