3 Eylül 2010 Cuma

Hamilelikte İlaç Kullanımı, Gebelikte İlaç Kullanma - Yan Etkileri

Sponsorlu Bağlantılar:

--> GEBELİK - DOĞUM BİLGİLERİ ANA SAYFASINA DÖN <--

Gebelikte İlaç Kullanımı, Gebelikte İlaçlar

Ülkemizde hâlâ pek çok ilaç reçetesiz satılabildiği için her başı ağrıyan istediği ilacı, her nezle olan rastgele bir antibi­yotiği alabilmektedir. Dünyanın hemen hiçbir ülkesinde olmayan bu du­rum zaman zam­an kötü sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle rastge­le ilaç alan gebe bir kadında, durum daha da kötü olabilir. Hele gebeliğin ilk üç ayı içinde yani çocuğun iç organlar­ının geliştiği devrede bu noktaya çok dikkat etmelidir. Gebe bir kadın bütün gebe­liği süresince doktoruna sormadan hiçbir ilaç almamalıdır. Komşunuza doktorun verdiği ilaç, özel durumunuzdan ötürü sizi kötü şekilde etkileyebilir. Eğer sık sık başınız ağrı­yorsa ya da baş­ka bir şikâyetiniz varsa, doktorunuzdan bunun için ilaç iste­yiniz.

Bazı gebelerde de ilaca karşı aşırı bir korku olduğu görülür. Doktorun verdiği gerek­li bir ilacı, çocukta sakatlık yapacak kaygı­sıyla kullanmamak da rastgele ilaç al­mak kadar tehlikelidir. Hiçbir doktor size ya da çocuğunuza zarar verecek ilacı önermez.

Burada genel olarak bir gebeye verilen bazı ilaçları sıralaya­lım:
Gebeliğin başındaki ku­sma ve bulantı için alacağınız ilaçları, gebelik süresince kullanaca­ğınız vitaminler ve kan yapıcı ilaçları, gaz şikâyeti ve kabızlık için verilen ilaçları korkusuzca alabilirsiniz.

Doktor Gerekli Görürse Röntgen Çekilmesi ve Ufak Ameliyatlar

Anne adayının en çok kaygılandığı bir ko­nu da, zorda kalındı­ğı zaman kendisine yapılacak müdahaleden çocuğa bir zarar ge­lip gelmeyeceğidir.

Röntgen çekimi birçok anneyi özellikle korkutmaktadır. Rönt­gen ışınları gerçek­ten ana karnındaki çocuk için tehlikeli olabilir. Bunun için doktor röntgen çekilmesini önerdiği zaman, anne ada­yı gebe olduğunu kesinlikle söylemelidir. Röntgen ışın­ları en çok gebeliğin ilk üç ayında zararlı etkide bulunabilir. Bu ışınların kö­tü şekilde etkili olabilmesi için, ışının belirli bir kuvvetten fazla olması gerekmektedir. Gebeliğin sonunda ikiz kuşkusu için, çocuğun bü­yüklüğünün anlaşılması ya da baş ge­lişi olup olmadığının kontro­lü için çekilen filmlerin hiçbir zaman, önemli kötü etkisi olmaz.

Gebeliğin ilk üç ayı içinde yanlışlıkla uzun süre röntgen mu­ayenesi uygulanmış gebelerde anormal çocuk olasılığı fazla oldu­ğu için birçok memleket­te böyle çocuklar alınır -kürtaj- yapılır.


Son yıllarda yaygın şekilde kullanılmaya başlanılan Ultrasonografik aletler artık ge­bede röntgen çekilmesine hemen hemen gerek bırakmamaktadır.

Herhan­gi bir nedenle (ufak bile olsa) bir cerrahi müdahale yapılacağı zaman da gebe olduğu­nuzu doktora söylemelisiniz. Doktor buna göre hareket eder ve gebelikte kullanılabilen ilaç­ları seçer.