7 Eylül 2010 Salı

Bebeğin Anne Karnındaki Gelişimi, Anne Rahminde Bebeğin Gelişimi

Sponsorlu Bağlantılar:

Bebeğin Anne Karnındaki Gelişimi, Bebeğin Anne Karnında Oluşumu
1. Ayda Bebek

Döllenme bölümünde de açı­klandığı gibi, döllenmiş yumurta 7-9 gün için­de rahim mukozasına gelir yuvalanır. İlk başlarda fetüs taslağı bir diske ben­zer şekildedir. Üç kattan oluşan bu taslak­tan bütün dokular yapılacaktır.

1. ayın sonunda döllenmiş yu­murta bir bezelye büyüklüğün-dedir. Omurga kemiğine ve ilkel göz­lere, kulaklara sahiptir. Yine bu sıralarda kalp oluş­muştur. İlk 4 hafta içinde sinir sistemi de ge­lişmeye başlar, hatta ufak bir beyin bile oluşmuştur.

Eski yıllarda düşük­le sonuçlanan gebeliklerden elde edilen bilgiler, bugün rahim içinde fetüsün res­mi çekilerek daha da kuvvet­lendirilmektedir.

2. Ayda

Bu ayda kollar, bacaklar bir tomurcuk şeklinde gelişmeye başlar. 7. haftada oldu­kça belirli bir görünüş alır. Hatta parmaklar bile seçil­meye başlar. Yüz de bu dev­rede ortaya çıkar. Önce göz çukurları, ağız ve kulak delikleri, sonra çıkın­tıları ve burun, alın, çene oluşur. Göbek kordonu da bu ay içinde meydana gelir. Ka­fatası gelişir. Kemikler saydam olduğundan içindeki beyin gözü­kür. Karaciğer bu devrede oluşmaya başlar. 8. haftanın son­unda embriyo, bir insan tas­lağına benzer. Boyu 3 cm., ağırlığı 10 gram kadardır.

Bundan sonra embriyo üzerinde bir yan­dan rötuşlar olurken, bir yandan da embriyo büyü­mesi devam eder.

3. Ay

Bu ayda cinsiyet organları ayırt edileb­ilecek kadar gelişmiştir. Ses telleri­nin yapımı da aynı ay içinde başlar. İç organlarının he­men hepsinin oluşumu belirle­nmiş ve ilkel bir şekil­de çalışmaya başlamışlardır. Yine bu ayda yüzün gelişimi tamamlanmak üzere­dir. Kollar ve bacaklar artık iyice olgunla­şır. Anne duymasa da ha­fif hafif kıpırda­nmalar başlar ve bir süre sonra, artık anne de çocu­ğunun oynadığını farkeder.

Üçüncü ayın son­unda embriyo 11 cm. boyunda ve 45 gr. ağırlığındadır.

4. Ay

Çocuk artık kuvvet­li hareketler yapabilecek kadar büyümüş­tür, çoğu kere anne bu kıpırdanışları rahatlıkla duyabilir.

Kafanın gövdeye göre büyüklüğü ya­vaş yavaş normale dön­mek üzeredir. Çocuğun derisi saydamdır ve için­deki damarlar gö­rülebilir. Lanugo denen tüyc­ükler iyice gelişip bütün vücudu kap­lamıştır. Derideki yağ ve ter bezleriyle sindirim sistemi artık çalışır duruma geçmiş ve bağırs­aklarda çocuğun açık yeşil renkteki ilk kakası toplanmaya başlamıştır. Böbrekler de bu ay içinde kanı sü­zerek idrar halinde mesaneye boşaltmaya başlar. Mesanedeki bu idrar zaman za­man amnios suyuna bırakılır.

4. ayın sonunda fetüsün boyu 18 cm., ağırlığı ise 250 gr.'dır. Görüldüğü gibi, çocuk son derece hızla büyüme­ktedir.

5. Ay

Bu ayda kalp atışları kuvvetlenmiş ve dışarıdan kulaklıkla (stetoskopla) duyulabilir dur­uma gelmiştir. İskelet sistemindeki kemikleşme bu ay başladığı için röntgen filmiyle çocuğu tanımak mümkün olabilm­ektedir. Kafada saçlar iyice görünür, parmak uç­larında ise, tırnaklar oluşma halin­dedir. Yutma refleksi de başladı­ğı için fetus, çevresinde bulunan amnios suyunu yutabilir. Boyu 30 cm. kadar, ağı­rlığı ise 500 gr.'a yakındır.

6. Ay

Altıncı ayda cilt altında yağ olu­şur. Derideki parmak izi deni­len çizgiler de bu ay ortaya çıkar. Adaleleri oldukça gelişmiştir. Çocuk büyük hareketler yapar. Beyincik de olduk­ça gelişmiş du­rumdadır. Çocuğun boyu 35 cm., ağırlığı da 900 gr. kadardır. Bu­na rağmen, doğduğu ta­kdirde yaşama şansı zayıftır.

7. Ay

Çocuk, artık bu ayda gözünü açar. Yüzü ihtiyar görünüşlü­dür. Çünkü derialtı yağ dokusu iyi geliş­memiştir. Erkekse, testis-ler-husyeler torbaya iner. Çocuk ken­di çevresinde dönebilir. Kilo­su aşağı yukarı 1500 gr. olup, boyu 40 cm. kadardır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de yedi aylık doğan ço­cuk yaşadığı halde sekiz aylık çoc­uğun yaşamadığı inancı yaygın­dır. Oysa bu düşünce yanlıştır. Yaşama şansı en fazla olan çocuk, kırk haftalık çocuktur. Hafta sayısı düştükçe yaşama şansı da dü­şer. Bu nedenle yedi aylık çocuk ancak çok iyi bir bakımla yaşa­yabilir.

8. Ay

Artık bebeğin dönme hareketleri durmuştur, anc­ak el ve ayak hareketleri güçlenerek devam eder. Bu devirde çocuğun tekme attığını anneler sık sık hissedebilirler. Derialtı yağ do­kusu gittikçe arttığından, çocu­ğun ihtiyar gibi olan görünümü düzelir. Derinin rengi de aynı neden­le kırmızıdan açık pembeye dönüşür. Bu ay için­de çocuğun vücudunu «Verniks Kaseosa» denen yağlı bir madde sarar. 8. ayın sonunda ağırlığı 2400 gr.'a ulaşmış ve boyu da 45 cm. olmuştur. Dünyaya geldiği zam­an yaşama şansı %90'dır.

9. Ay

Bebeğin gelişmesi artık tamamlanmış, dün­yaya geleceği gü­nü beklemeye başlamıştır. Yutkunabilir, hıçkırabilir, bu arada fırsat bulduk­ça baş parmağını emer. Derisi da­ha önce de sözünü ettiği­miz yağlı madde ile kaplıdır. 7-8 aydır vücudu kap­layan tüycükler azal­mıştır.

Olgunlaşma dönemine eriş­miş bir bebeğin ortalama ağırlığı 3000-3250 gr., boyu ise 50 cm. kada­rdır.

Artık dünyaya gelip gereksi­nimleri normal bir canlı gibi karşı­landığında, haya­tını sürdürebilecek bütün yeteneklere sahiptir.


Konuyla ilgili aramalar: bebeğin anne karnındaki gelişimi , bebeğin ana rahmindeki gelişimi , bebeğin rahimdeki gelişimi