5 Eylül 2010 Pazar

Hastane Çalışanları Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

Sponsorlu Bağlantılar:


HASTANE GÖREV TANIMLARI - ÇALIŞAN GÖREV VE YETKİLER

Acil Servis Hemşiresi Görev Tanımı


Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Görev Tanımı


Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Görev ve Sorumlulukları


Ameliyathane Hemşiresi Görev ve Yetkileri


Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Görev ve Yetkileri


Ameliyathane ve Anestezi Teknisyeni Görev ve Yetkileri


Anestezi Teknisyeni Nedir? Görevi Hakkında Bilgi


Anestezi Teknisyeni Görev ve Yetkileri


Ayniyat Saymanı Görev ve Yetkileri


Bahçıvan Görev Tanımı


Başhekim Görev ve Yetkileri


Başhekim Yardımcısı (Ameliyathane Sorumlusu) Görev Tanımı


Başhekim Yardımcısı (Döner Sermaye Sorumlusu) Görev Tanımı


Başhekim Yardımcısı (Poliklinik Sorumlusu) Görev Tanımı


Başhekim Yardımcısı (Septik ve Doğum Servisi Sorumlusu) Görev Tanımı


Baş Hemşire Görev ve Yetkileri


Bilgi İşlem Elemanı Görev ve Yetkileri


Biyokimya Sorumlu Teknisyeninin Görev ve Yetkileri


Biyokimya Teknisyeninin Görev ve Yetkileri


Biyokimya Uzmanı Görev ve Yetkileri


Çamaşırhane ve Ütühane Sorumlusu Görev ve Yetkileri


Çocuk Gelişim Uzmanı Görev ve Yetkileri


Diş Hekimi Görev ve Yetkileri


Diyetisyen Görev ve Yetkileri


Eczacı Görev ve Yetkileri


EEG Çekim Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları


Eğitim Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları


EKG Çekim Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları


Enfeksiyon Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları


Faturalandırma-Medikal Muhasebe Sorumlusu Görev ve Yetkileri


Fizyoterapist Görev ve Yetkileri


Göz Ölçüm Teknisyeni Görev ve Yetkileri


Hasta Hakları Birim Sorumlu Memuru Görev ve Yetkileri


Hasta Hakları Sorumlusu Görev ve Yetkileri


Hasta Kabul Memurunun Görev ve Yetkileri


Hasta Kabul - Yatış, Taburcu Elemanı Görev ve Yetkileri


Hemodiyaliz Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları


Hemşire Görev ve Yetkileri


Hizmetli Görev ve Sorumlulukları


İdari ve Mali İşler Müdürünün Görev ve Yetkileri


Kalite Yönetim Temsilcisi (Kalite Sorumlusu) Görev ve Yetkileri


Kan Merkezi Hemşiresi Görev ve Yetkileri


Kan Merkezi Hizmetli Personeli Görev ve Yetkileri


Kan Merkezi Kayıt Personeli Görev ve Yetkileri


Kan Merkezi Sorumlu Hekimi Görev ve Yetkileri


Kan Merkezi Teknisyeni Görev ve Yetkileri


Laboratuar Şef ve Uzmanı Görev ve Sorumlulukları


Laboratuvar Teknisyeni Görev ve Yetkileri


Müdür Görev ve Yetkileri (Hastane Müdürü)


Odyometrist Görev ve Yetkileri


Pansumancı Görev ve Sorumlulukları


Patoloji Uzmanı Görev ve Yetkileri


Patolojik Anatomi Teknisyeninin Görev ve Yetkileri


Pratisyen Hekim Görev ve Sorumlulukları (Acil Servis Doktoru Görev Tanımı)


Radyoloji Sorumlu Doktoru Görev Talimatı


Radyoloji (Röntgen) Teknisyeni Görev Talimatı


Sağlık İstatikçisinin Görev ve Yetkileri


Satınalma Memuru Görev ve Yetkileri


Servis Sorumlu Hemşiresinin Görev ve Yetkileri


Şoförün Görev ve Yetkileri


Tıbbi Biyolog Görev ve Yetkileri


Tıbbi(Medikal) Cihaz Teknisyeni Görev ve Yetkileri


Tıbbi Koordinator Görev ve Yetkileri


Tıbbi Sekreter Görev ve Yetkileri


Tıbbi Teknolog Görev ve Yetkileri


Triyaj Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları


Yoğun Bakım Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları